CrossPart Help

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

Bond Elut C18, 500mg 3ml, 50/pk, 9P 12102028 Agilent (Mỹ) hộp SL:2

Ảnh đại diện
CP

Bond Elut C18, 500mg 3ml, 50/pk, 9P    12102028     Agilent (Mỹ)    hộp    SL:2

6 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
CP
-

Shimadzu Part Number:206-50887-02

PLATFORM-TYPE GRAPHITE TUBE, GFA-EX7

Ảnh đại diện
CP
-

[AT-990967-912] Eclipse XDB-Phenyl 5u, 4.6 x 250mm, BC

Ảnh đại diện
CP
-

[C1547-B5034] ChraSil B100 Phenyl, 250 x 4.6 mm, 5.0 um

Ảnh đại diện
CP
-

[AT-12102041] Bond Elut NH2, 500mg 3ml, 50/pk, 9P

Ảnh đại diện
CP
-

[Invetory item] Char.Code

Invetory item

[Invetory item] Unit

[Invetory item] Part No.

[Invetory item] Brand name

Quantity

VT.0020231

CAL SOLUTION, EXTENDED MASS RANGE, 10mL

Jar

HAZMAT-01-00099

Thermo Scientific

1

VT.0020232

O-RING,.125"IDX.103TK,2-104,V884-75,RoHS

pc

00107-01-00071

Thermo Scientific

1

VT.0020233

O-RING,0.312 ID,1/16"W,VITON V884-75,RoH

pc

00107-04500

Thermo Scientific

1

VT.0020235

NEEDLE SAMPLING VIAL DEACTIVATED TP300

pc

77010-3032

Thermo Scientific

1

VT.0005254

Dual Filament

pc

1R120404-1940

Thermo Scientific

4

VT.0013877

O-RING PAROFLUOR 2-005 (pkg 5)

5 pcs/pkg

29001325

Thermo Scientific

5

VT.0017070

NEEDLE XFER LINE SILTEK 0,7x0,4 ASSY

pc

77010-3033

Thermo Scientific

1

Ảnh đại diện
CP
-

Cột Dionex Inopac AS 11-HC

(Cột anion-exchange resin, 25cmx2mmx9um) 052961

Tiền cột Dionex inopac AG 11-HC

( Cột anion-exchange resin, 5cmx2mmx13um) 052963

Cột nhồi amino propyl silicageldùng cho sắc ký (150x4.6x5) 25705-154630