CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

5182-3413 - Agilent

Avatar
CP

5182-3413 - Agilent

9 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

5190-1528

5190-1515

5182-0837

5183-4477

Avatar
CP
-

Comp Service Kit 2750

pc

06-5529

Peak Scientific

Avatar
CP
-

Đĩa Deep Well 96 Giếng Nunc 278743

Chai NuôiCấy TếBào Nunc Thermo156499 T75

Đĩa NuôiCấy TếBào Nunc Thermo60mm 169558 400 đĩa

Nhãn Nunc Sealing Taper 236366

Đĩa Nuôi Cấy Tế Bào Nunc 442404 96 Giếng

Avatar
CP
-

Giá Đỡ Pipette Thermo 9420400 6 Pipette

Avatar
CP
-

Tween 80 Syn Ml

Marfey's reagent Mg

Ethanol absolute Ml

Chloroform AR Ml

Potassium thiocyanate AR G

Nicotinamide adenine dinucleotide G

Aldehyde dehydrogenase Lọ

Dimethylsulfoxid AR Ml

Sodium hydroxide G

Potassium Bromate 0.1 N Lọ

Sodium chloride volumetric standard G MERCK

Mercury iodine AR G

Barium hydroxide AR G

Silver nitrate AR G

Antibiotic agar no. 11 G

Cột HPLC Waters Spherisorb CN (250*4.6mm; 5um) Cái P/N: 155271-SSP-CN

Cột HPLC C 18 ODS( 150 x 4.6 x 5.0 µm) Cái P/N: 186007282

Cột -SB C8 (150cm*4.6; 3.5µm) Cái Agilent zorbax SB

Cột HPLC XBridge C8 (WATERS) ( 150mm x 4.6 mm; 5um) Cây WATERS, XBRIDGE

Cột HPLC C18 (250 x 4.6 x 5.0 µm) Cái AGILENT

Cột HPLC Apollo Phenyl 5 µ Cái MZ ANALYSENTECHNIK

Cột HPLC Chiralpak IC - 250x4.6mm, 5um Cái

Avatar
CP
-

5982-5156 "QuEChERS Dispersive Kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 15 mL, 50/pk. Contains: 150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4.

Removes polar organic acids, some sugars, more lipids, and sterols." Agilent

5982-5650 QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, 50/pk. Kit contents, 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g NaCitrate, 0.5 g disodium citrate sesquihydrate with 50 mL tubes Agilent

Avatar
CP
-

HPLC Column ZORBAX RR, Rx-C8, 80Å, 3,5 µm, 4,6 x 150 mm 863953-906,

Agilent HC-C18, 4.6x250mm, 5 µm 518905-902

Avatar
CP
-

+ Cột: HPLC Column Obelisc R 2.1x150mm 5 µm 100 Å

+ Guard: HPLC Guard Column Obelisc R 2.1x10mm 5 µm 100 Å.

Avatar
CP
-

Cột 4.6-mm × 25-cm; 5-µm packing L26, pore size 300 Å Cây 1

Cột L1 (100mm x 4,6; 5µm) Cây 1

Column:

— material: fused silica;

— size: l = 30 m, Ø = 0.32;

— stationary phase: cyanopropyl(3)phenyl(3)methyl(94)polysiloxane R (film thickness 1.8 µm). Cây 1

Thước đo chu vi có kiểm định Cái 1

DAICEL CHIRAL AGP4×150mm,5µm Cây 1

Cột YMC-PACKODS-AM 250×4.6 mm, 5 μm Cây 1

Cột L1 (150x4,6mm; 5µm) Cây 2

Cột L1 (125x4,6mm; 4µm) Cây 1

Cột L1 (150x4.0; 5µm) sphericail end-capped with pore size 15nm Cây 1

Cột GC SH-Rxi-624Sil MS Cây 1

F6028220 HPLC Column GPC KD-802, 150 Å, 6 µm, 8 x 300 mm. Shodex. Cây 1

Cột sắc ký L1 (75 x 4,6mm; 3 µm) Cây 1

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer
Tên hàngMô tả sản phẩmĐVTSL
Tiền cột bảo vệ cho cột ,Poroshell HILIC,2.1mmTiền cột bảo vệ cho cột ,Poroshell HILIC,2.1mmCái5
Tiền cột bảo vệ cho cột UHPLC C18 2.1mm IDTiền cột bảo vệ cho cột UHPLC C18,2.1mmCái5
Cột sắc ký ái lực- Sử dụng cho máy HPLC hoặc máy quang phổ huỳnh quang Series 4EX.
- Định lượng chính xác Độ tinh khiết (Purity) độc tố Aflatoxin tổng ( B1, B2, G1, G2) trong mẫu.
- Bảo quản trong điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm < 300C.
- Có thể sử dụng phân tích nhiều loại mẫu khác nhau.
- Thời gian tách độc tố từ mẫu: ≤ 10 phút.
- Giới hạn phát hiện: từ 0.1 ppb đến 300 ppb.
- Khả năng thu hồi độc tố >98%.
- An toàn khi sử dụng, không sử dụng hóa chất độc hại.
Cột500
Cột SCXSCX (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubesCái1.000
Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5umCột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18
Dài : 100mm
Đường kính: 2.1 mm
Kích thướt hạt : 3.5 um
Thành phần : C18
Pha đảo
pH: 2-9
Áp suất tối đa: 400 bar
Có : endcapped
Lỗ hạt: 95Å
% carbon :9 %
Cái1
Tiền cột bảo vệ cho cột XDB-C18Tiền cột bảo vệ cho cột XDB-C18Cái40
Cột Anion Asupp 5Phụ tùng Dùng cho máy IC850 Ancat
Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 150 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 0,8 mL/phút, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm
Cái6
Cột Oxyhylide Asupp 7Dùng cho máy IC850 Ancat
Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 250 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 15Mpa, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm
Cái5
Cột phân tích HPLC RRHD Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8umCột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18
Dài : 100mm
Đường kính: 2.1 mm
Kích thướt hạt : 1.8 um
Thành phần : C18
Pha đảo
pH: 2-9
Áp suất tối đa: 1200 bar
Có : endcapped
Lỗ hạt: 95Å
% carbon :9 %
Cái1
Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5umCột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18
Dài : 100mm
Đường kính: 2.1 mm
Kích thướt hạt : 3.5 um
Thành phần : C18
Pha đảo
pH: 2-9
Áp suất tối đa: 400 bar
Có : endcapped
Lỗ hạt: 95Å
% carbon :9 %
Cái1
Cột sắc ký Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7umCột sắc ký lỏng Poroshell 120, Phenyl-Hexyl
Dài : 100mm
Đường kính: 3,0 mm
Kích thướt hạt : 2.7 um
Thành phần : Phenyl-Hexyl
Pha thuận
pH: 2-8
Áp suất tối đa: 600 bar
Có : endcapped
Lỗ hạt: 120Å
% carbon :8 %
Cái1
Cột sắc ký lỏng Poroshell 120 HILIC,2.1x100mm,1.9um,TCột sắc ký lỏng Poroshell Hilic
Dài : 100mm
Đường kính: 2.1mm
Kích thướt hạt : 1.9 um
Thành phần : Hilic
Pha thuận
pH: 0-8
Áp suất tối đa: 1300 bar
Không có : endcapped
Lỗ hạt: 120Å
% carbon :0 %
Cái1
Tiền cột bảo vệ cho cột HILIC Plus 2.1mmTiền cột bảo vệ cho cột HILIC Plus 2.1mmCái1
Cột sắc kí VDSpher Pur 100 C18-SE 150*4.6mm 5umCột sắc kí VDSpher Pur 100 C18-SE 150*4.6mm 5umCái5
Cột sắc kí Kinetex 1.7 um C18 100A 100*2.1mmCột sắc kí Kinetex 1.7 um C18 100A 100*2.1mmCái2
Cột Cosmosil Hilic 4.6ID*150mmmCột Cosmosil Hilic 4.6ID*150mmmCái2
Cột sắc kí Kinetex 1.7 um Hilic 100A 10150*4.6 mmCột sắc kí Kinetex 1.7 um Hilic 100A 10150*4.6 mmCái2
Cột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µmCột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µmCái2
Avatar
Discard

Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.