CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[AT-12213024] Bondesil-PSA, 40um, 100gm, 9P

Avatar
CP

[AT-12213024] Bondesil-PSA, 40um, 100gm, 9P

17 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

C18 5UM 15CMX4,6MM DISCOVERY COLUMN Unit(s) 1 SIGMA-504955

Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 3.5um, BC Unit(s) 1 AT-959763-902

Avatar
CP
-

1 28-Jun-23 10047063 70000356 BÓNG ĐÈN PHÂN QUANG/6V-10W(分光計燈泡/6V-10W) 15

2 1-Jul-23 10047173 70035760 ĐÈN WI / NA55917-S062-65005(燈泡 WI / NA55917-S062-65005) 2

3 1-Jul-23 10047173 70027753 BÓNG ĐÈN D2 / L6380 80V- 062-65055-05(D2 燈泡/ L6380 80V- 062-65055-05) 2

5 1-Jul-23 10047123 70000109 BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH/50ML(玻璃定量瓶/50ML) 10

11 4-Jul-23 10047221 70000235 CHÉN NUNG/50ML(坩堝/50ML) 10

Avatar
CP
-

Tuning & Performance Standards for LC/MS

Part Number:G1969-85000

LC/MS Calibration standard, for ESI-TOF, 100 mL

Avatar
CP
-

High Perf. ZORBAX Guard Fittings Kit, BC Unit(s) 1 AT-820999-901

Bondesil-C18, 40um, 100gm, 9P Unit(s) 1 AT-12213012

Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g bottle, 9P Unit(s) 1 AT-5982-4482

Perkin Elmer,STD ZOD MULTIELEMENT Unit(s) 1 PE-N0691579

Perkin Elmer, SOLUTION NEXION DUAL DETECTOR Unit(s) 1 PE-N8145059

Bond Elut C18, 500mg 3ml, 50/pk, 9P Unit(s) 1 AT-12102028

Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 3.5um, BC Unit(s) 1 AT-959763-902

DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um, JW Unit(s) 1 AT-122-5532UI

Graphite tubes, partitioned, 10/pk, AA Unit(s) 1 AT-6310001200

Perkin Elmer,STD-AS INST CALIBRATION - 4 Unit(s) 1 PE-N9300221

Screw cap and clear vial kit 100/PK, 58 Unit(s) 1 AT-5182-0553

Avatar
CP
-

PM Kit for SIL-30 (Shimadzu) Unit(s) 1 SICEX-5060002

PM Kit for LC-30AD (Shimadzu) Unit(s) 1 SCIEX-5060001

PM Kit (4500/5500/6500) Unit(s) 1 SCIEX-5054105

Avatar
CP
-

dung dịch hiệu chuẩn bước sóng ICP-OES, partnumber: 6610030100

[AT-6610030100] Bottle ICP-OES Wavecal soln 500mL 5 ppm, 58

Avatar
CP
-

Perkin Elmer, CELL-QUARTZ 2 FIAS-MHS inner dia. Unit(s) 1 PE-B0507486

Perkin Elmer, WINDOW ASSY-QUARTZ CELL 2 Unit(s) 1 PE-B0507487

Perkin Elmer, SYRINGE-9000 5.0UL .63NDL DYNA Unit(s) 1 PE-N6101390

Avatar
CP
-

[AT-5982-5753] Primary Secondary Amine (PSA), 100g, 9P

[C5982-5753] ChraSep Bond SPE Bulk Sorbent, primary secondary amine (PSA), 100 g, 1 Each

Avatar
CP
-

Nút nhôm dùng cho cốc teflon phá mẫu trong máy phá mẫu 5014616 Berghof-Đức Hộp 25c

Nút nhựa dùng cho cốc teflon phá mẫu trong máy phá mẫu 5302020 Berghof-Đức Hộp 5c

Avatar
CP
-

J&W DB-1 GC Column, 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage 122-1033

Avatar
CP
-

227-30053-04 Shim-pack GISS C18, 3um, 3.0x100

227-30069-01 Shim-pack GISS (G) C18, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs)

228-52253 Needle Seal, SIL-30AC/ACMP

228-71780-43 Low Pressure Valve Rotor, SIL-40

225-27982-42 ESI Capillary Assy for SFC, LCMS-2020/8030/8040/8045/8050/8060.

225-14948-91 ESI Capillary Assembly, LCMS-2020, TQ, QTOFPreviousUp

Avatar
CP
-

MÃ CODE TÊN SỐ LƯỢNG Đơn vị tính GHI CHÚ

G4204-68741 Preventive Maintenance Kit for 1290 Infinity LC Quaternary Pump G4204A 1 Bộ Bộ Kit dùng bảo trì bơm cao áp của thiết bị LC/MS

G4204-68741 Bao gồm các món nhỏ bên trong 0905-1719 Piston seal, PE, for G4204A, G4220A/B, G7104A/C, G7120A 1290 Infinity Binary pump, 1/pk 2 Cái

5023-0271 Frit for 1290 Inline filter, 0.3 µm, 5/pk 1 Cái

5067-4728 Seal cap 1 Cái

5067-5716 Frit for Agilent 1290 Infinity LC pump outlet filter, 2/pk 0.5 Cái

G1969-85000 LC/MS Calibration standard, for ESI-TOF, 100 mL 100 ml/Chai 1 Dung dịch tune, bảo trì đầu dò MS của thiết bị LC/MS

CP17973 Gas clean GC/MS filter Cái 1 Trap làm sạch khí, dùng thay thế trap cũ đã quá giới hạn, bảo trì cho thiết bị GC/MS

G4220-81013 Heat Exchanger for 1290 Infinity Pump Head Ch A left Cái 1 Dây chuyển đổi đầu ra của bơm cao áp sơ cấp (bên trái), thiết bị LC/MS

G4220-20020 Gold seal, for 1290 outlet valve Cái 1 Seal cho van đầu ra của bơm cao áp,

Avatar
CP
-

Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 3.5um, BC959763-902Agilent (Mỹ) - Số lượng 1

Avatar
CP
-

Hallow Cathode lamp of Manganese use with AAS brand GBC

Hallow cathode lamp of Magnesium use with AAS brand GBC

Hallow cathode lamp of Potassium use with AAS brand GBC

Hallow cathode lamp of Sodium use with AAS brand GBC

Hallow cathode lamp of Selenium use with AAS brand GBC

Avatar
CP
-

Hollow-Cathode Lamp for Manganese (Mn), Part# ACL-0025 Unit(s) 1 ACL-0025

Hollow-Cathode Lamp forMagnesium (Mg), Part# ACL-0012 Unit(s) 1 ACL-0012

Hollow-Cathode Lamp forPotassium (K), Part# ACL-0019 Unit(s) 1 ACL-0019

Hollow-Cathode Lamp forSodium (Na), Part# ACL-0011 Unit(s) 1 ACL-0011

Hollow-Cathode Lamp forSelenium (Se), Part# ACL-0034 Unit(s) 1 ACL-0034

Avatar
CP
-

1

Máy sắc ký lỏng Hitachi

Merck - Hitachi L2000

1

- Phụ kiện thay thế:

+ Kim tiêm mẫu

+ Đèn D2

+ Seal bơm

+ Cột sắc ký C18, 25cm, 5um; Bảo vệ cột, Ông nối

2

Hệ thống sắc ký lỏng

Hitachi Chromaster CM5000

1

- Phụ kiện thay thế:

+ Injection valve seal

+ Đèn D2

+ Seal bom

+ Cột sắc ký C8, 25cm, 5um; Bảo vệ cột; Ông nối

Avatar
CP
-

Extraction-Offset lens assy for x-lens, AA Unit(s) 1 AT-G3280-67039

Sample probe, carbon fibre 0.3mm id ASX, 58 Unit(s) 1 AT-G3286-80111

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer

0019011, TSKgel ODS-80Ts and ODS-80Ts QA Guard Cartridge for 4.6 mm ID columns, 3 pk