CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[AT-5190-1401] Cleaning Powder,Dielectric Capillary, AA

Avatar
CP

[AT-5190-1401] Cleaning Powder,Dielectric Capillary, AA

15 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

[AT-401425] Agilent Plastic Strips of 8 Optically Clear Caps Mx3000p 108/strips

Avatar
CP
-

SỐ TT TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ HÃNG/ CODE YÊU CẦU KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI TÍNH

I DỤNG CỤ, VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM

1 Bảo vệ cột PRP-X100 (PRP-X100 Replacement Guard Cartridge) 5 cái / gói gói Hamilton79446 Bảo vệ cột PRP-X100 (cỡ hạt 10 um, đường kính trong 2.1 mm, dài 20 mm), tương đương cột bảo vệ Hamilton79446 (PRP-X100 Replacement Guard Cartridge),

2 Bảo vệ cột SB-Aq 4 cái / gói gói Agilent 820950-933. Bảo vệ cột SB-Aq (cỡ hạt 5 um, đường kính trong 4.6 mm, dài 12.5 mm), tương đương cột bảo vệ ZORBAX StableBond Aq, Agilent 820950-933.

3 Bộ cổng tiêm mẫu sắc ký lỏng cao áp (Needle Seal Kit ) Bộ Bộ Shimadzu/ 228-50452-93 Bao gồm: 1 needle seal housing (không nắp) and 3 needle seals. Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-20AC XR của Shimadzu. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

4 Bộ cột sắc kí ion Dionex™ IonPac™ AS19 và AG19 1 Cái/Hộp Hộp Thermo; AS19 (062886)/ AG19 (062888) Bộ cột dùng phân tích bromate và các oxyhalide trong nền nước; kích thước AS19 (2 x 250mm); AG19 (2 x 50mm)

5 Bộ PM kit cho bơm Bộ Bộ Agilent/ G1310-68741 Dùng cho bơm 1260 cùa LC Infinity Agilent

6 Bộ QuickPick PM cho sắc ký khí 1 Cái/Gói Gói Agilent/5188-6496 Bao gồm: 1 liner chia dòng, 5 septa, 1 O-ring cho liner, 1 miếng đệm mạ vàng có vòng đệm, 1 cột chia dòng, 2 O-ring.

7 "Bộ thay thế cách điện bao gồm 5 phần sau:

- Source Spring N6480151 Qty. 1

- Lens Insulator N6480153 Qty. 1

- Insulator (Ion Volume) N6480145 Qty. 1

- Insulator (Repeller) N6480141 Qty. 1

- Insulator (Trap) N6480143 Qty. 1" 5 Loại/ 1 Hộp Hộp "Code: N6480080

Hãng: Perkin Elmer" "Bộ thay thế cách điện bao gồm 5 phần sau:

- Source Spring N6480151 Qty. 1

- Lens Insulator N6480153 Qty. 1

- Insulator (Ion Volume) N6480145 Qty. 1

- Insulator (Repeller) N6480141 Qty. 1

- Insulator (Trap) N6480143 Qty. 1"

8 Bộ vặn cổng tiêm mẫu (Needle Seat) Bộ Bộ Agilent/ G1367-87012 Đường kính trong ống mao dẫn 0.12 mm, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent.

9 Buồng khử khí (Degas chamber) 4 Cái/Bộ Bộ 062059 (Dionex) Chamber, degas, 4CH, PMP, ICS 3/5 Buồng khử khí cho máy sắc kí ion Dionex-ICS3000

10 Buồng tiêm mẫu dùng cho GC 5 cái/hộp hộp Agilent Technologies/ 5190-3165 Thủy tinh, chiều dài 78,5mm; thể tích 870uL; chia dòng, có bông thủy tinh ở phần thắt lại trên thân, áp suất thấp (low pressure drop), Ultra inert, có kèm O-ring, phù hợp với GC 7890A.

11 Chai 1.5 ml có nắp đậy nhôm dùng cho GC 100 Cái/Hộp Hộp Trung Quốc, V1127 - Aijiren, C0000169 - ALWSCI Kích thước (11.6 x 32) mm, thủy tinh trong, có nhãn và vạch thể tích, kèm nắp nhôm có septa hai mặt, vật liệu là RedRubber, PTFE hoặc TFE.

12 Chai chứa mẫu 2 ml làm bằng thủy tinh trong suốt 100 Cái / Hộp Hộp Trung Quốc, V927 - Aijiren Chai trắng, có răng ốc, có nhãn (label), đáy bằng, kích thước: ≥ 11.6 mm x 32 mm.

13 Chai thủy tinh 20 mL dùng cho headspace GC 100 Lọ/ Hộp hộp Agilent/5188-2753 Thủy tinh trong, kích thước lọ 75 mm x 22.75 mm

14 Cột ái lực miễn dịch chiết Ochratoxin A 100 Cột /Hộp Hộp R-Biopharm-Đức /Code: P119/100 Cột ái lực miễn dịch chiết Ochratoxin A. Dung tích cột ≥ 3 ml. Hạn sử dụng ≥ 1 năm

15 "Cột bảo vệ (Guard) cho cột sắc ký

lỏng phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu phân cực" 1 cái/hộp hộp Thermo - 044079 Sử dụng với phân tích của vô cơ và hữu cơ axit anion; Đường kính (Metric) 2mm; Kích thước hạt 13μm; Chiều dài (mét) 50mm; Kỹ thuật Anion Exchange

16 Cột bảo vệ C18 5 Cái / Hộp Hộp " Mã hàng 6211

Hãng Dikma

Technologies - Trung Quốc " Pha tĩnh C18, tương thích với bộ đỡ cột bảo vệ Dikma.

17 Cột bảo vệ sắc ký NH2 5 Cái/Hộp Hộp Dikma Technologies – Trung Quốc/ 6215 Pha tĩnh amino, tương thích với bộ đỡ cột bảo vệ Dikma

18 Cột bảo vệ và bộ đỡ cột HILIC Bộ Bộ  GL Sciences; 5020-19375 Bộ bao gồm 2 cột bảo vệ và 1 đỡ cột. Cột bảo vệ dài 10 mm, đường kính trong 1.5 mm, kich thước hạt 3 µm. Tương đương cột bảo vệ HILIC và bộ đỡ Inertsil.

19 Cột bảo vệ và bộ đỡ cột PRP-X800 Bộ Bộ Hamilton/79830 Bộ bảo vệ cột PRP-X800 bao gồm 1 bộ đỡ và 2 cột bảo vệ (cỡ hạt 7 um, đường kính trong 2.1 mm, dài 20 mm), tương đương bộ cột bảo vệ Hamilton 79830 (PRP-X800 Analytical Guard Column Starter Kit (1 holder, 2 cartridges), Stainless Steel), Phù hợp với cột phân tích cation loại PRP X800

20 Cột chiết Aflatoxin M1 50 Cột /Hộp Hộp R-Biopharm-Đức / Code: P124B Cột ái lực miễn dịch chiết Aflatoxin M1. Dung tích cột ≥ 3 ml. Hạn sử dụng ≥ 1 năm

21 Cột chiết ái lực Vitamin B12 50 Cột / Hộp Hộp " Mã code: P80B

Hãng sản xuất: R-Biopharm

Nơi sản xuất: Anh Quốc " Cột ái lực dùng chiết Vitamin B12, dung tích cột ≥ 3ml, tương đương cột R-biopharm, giữ lạnh 2-8°C

22 Cột chiết mẫu Strata C18-E (55µm, 70A) 200/pk Gói Phenomenex, 8B-S001-HCl C18-E (55µm, 70A), 500mg/6ml Tubes

23 Cột chiết pha rắn DVB 20 Cái/Hộp Hộp Silicycle, SPE-P0001-12P Cột chiết pha rắn, có chứa 500 mg Polystyrene Divinyl Benzene Copolymer, thể tích 12 ml

24 Cột lọc siêu tinh khiết cho máy nước cất siêu sạch 1 Cái / Hộp Hộp Thermo Scientific/ 09.1020 Phù hợp với hệ thống lọc nước Thermo Scientific ™ Smart2 Pure 12UV/UF;loại lọc siêu tinh khiết; vận tốc thẩm thấu: 12L/h, Màng lọc 0.2 µm.

25 Cột lọc thẩm thấu ngược cho máy nước cất siêu sạch 1 Cái / Hộp Hộp Thermo Scientific/ 09.2012 Phù hợp với hệ thống lọc nước Thermo Scientific ™ Smart2 Pure 12UV/UF;có màng RO dùng thẩm thấu ngược tích hợpvới tiền xử lý; vận tốc thẩm thấu: 12 l/h

26 Cột phân tích kháng thể Cái Cái Cytiva - Đức /17040403 Phân tích IgG, dung tích cột 1 ml, kích thước 0.7 x 2.5 cm, áp suất ≥ 5 bar, bảo quản trong dung dịch 20% ethanol. Hạn sử dụng ≥ 1 năm. Tương đương cột HiTrap Protein G HP, loại 1ml.

27 Cột sắc ký ion, 250 mm x 4.1 mm, 10 µm 1 Cái / Hộp Hộp Hamilton - Mỹ /79433 Trao đổi Anion, pha tĩnh PRP-X100. Kích thước 4.1 mm x 250 mm, 10 µm, 100Å

28 Cột sắc ký ion, 250 mm x 4.1 mm, 7 µm Cái Cái Hamilton/79828 Trao đổi Cation, pha tĩnh PRP-X800. Kích thước 4.1 mm x 250 mm, 7 µm, 100Å, tương đương cột PRP X800

29 Cột sắc ký khí DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25µm 1 Cây/hộp Hộp Agilent/122-7032 Chất liệu pha tĩnh Polyethylene Glycol (PEG), chiều dài 30 m, đường kính trong 0,25 mm; lớp film pha tĩnh dày 0,25 µm; khoảng nhiệt độ: 20oC-250/260oC

30 Cột sắc ký khí, 100 m × 0.25 mm, 0.20 μm 1 Cái / Hộp Hộp  Sigma; 23362-U Kích thước 100 m × 0.25 mm, kích thước hạt 0.20 μm. Pha tĩnh Poly(biscyanopropyl siloxane). Tương đương cột SP-2560

31 Cột sắc ký lỏng ,150 mm x 2,1 mm, 3.5 µm 1 cái/hộp hộp Waters/ 186004434 Kích thước 2,1 mm x 150 mm; kích thước hạt 3,5 μm, kích thước lỗ 130Å. Tương đương cột XBridge BEH HILIC

32 Cột sắc ký lỏng C18 phân tích kháng sinh 150 mm x 4.6 mm, 5 µm 1 cái/hộp hộp 5020-01801/ GL Sciences Pha tĩnh C18. Kích thước (150 mm x 4.6) mm; kích thướt hạt 5 μm, Cacbon 15%. Tương đương cột Inertsil ODS 3.

33 Cột sắc ký lỏng C18 phân tích thuốc trừ sâu, 150 x 4.6 mm, 3µm 1 cái/hộp hộp Kya Tech/ 0H300089 Pha tĩnh C18. Kích thước 150 x 4.6 mm, kích thước hạt 3 μm, độ ổn định pH: 2-12, carbon load 17%, tương đương cột HiQ sil C18HS-3

34 Cột sắc ký lỏng C18, 150 mm x 4.6 mm, 5 µm 1 Cái / Hộp Hộp " Mã hàng 99901

Hãng Dikma

Technologies - Trung Quốc " Pha tĩnh AQ-C18, Kích thước (150 mm x 4.6) mm; kích thướt hạt 3 μm, Cacbon 13%. Tương đương cột Inertsil Sustain AQ-ODS-3V.

35 Cột sắc ký lỏng C18,100 x 3 mm, 2.5 µm 1 cái/hộp hộp Phenomenex/ 00D-4446-Y0 Pha tĩnh C18, kích thước hạt 2.5µm; kích thước 100 x 3mm. Tương đương cột Luna - Phenomenex.

36 Cột sắc ký lỏng C8, 250 mm x4.6 mm, 1 Cái/Hộp Hộp Kya Tech/B046-250-05-120 Cột C8, kích cỡ hạt 5um, đường kính trong 4.6mm, chiều dài cột 250mm, tương đương cột HiQ cil C8

37 Cột sắc ký lỏng HILIC, 2.1 mm x 100 mm, 1.7 µm 1 Cái/Hộp Hộp Waters - 186003461 Pha tĩnh Amide, cơ chế tách HILIC (Hydrophilic Interaction),130Å, kích cỡ hạt 1.7 µm, đường kính 2.1 mm, chiều dài cột 100 mm. Tương đương cột ACQUITY UPLC BEH Amide Column

38 Cột sắc ký lỏng HILIC, 150 mm x 2.5 mm, 3 µm 1 Cây/Hộp Hộp 186006722 - Water Cột Hilic, kích cỡ hạt 2,5µm, đường kính trong 3mm, chiều dài cột 150mm. Tương đương cột XBridge BEH HILIC

39 Cột sắc ký lỏng HILIC, 2.1 x 150mm, 3,5 µm 1 cái/hộp hộp Waters/ 186004434 Cơ chế tách HILIC (Hydrophilic Interaction), kích cỡ hạt 3.5 µm, đường kính 2.1 mm, chiều dài cột 150 mm. Tương đương cột XBridge BEH HILIC, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 150 mm.

40 Cột sắc ký lỏng pha đảo, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm 1 Cái / Hộp Hộp 880975-914 Pha tĩnh SB-Aq, Kích thước (250 mm x 4.6) mm; kích thước hạt 5 μm, 80 Angstrom. Tương đương cột ZORBAX SB-Aq.

41 Cột sắc ký lỏng phân tích aicd amin , 250 mm x 4.6 mm, 5 µm , 100 A 1 cái/hộp hộp SIELC technologies; 100-46.250.0510 Pha tĩnh hỗn hợp, chiều dài 250 mm, đường kính cộ 4.6 mm, kích thước hạt nhồi 5 µm và 100 A. Tương đương Primesep 100.

42 Cột sắc ký lỏng phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu phân cực 1 cái/hộp hộp Thermo - 044077 Sử dụng với phân tích của vô cơ và hữu cơ axit anion; Cột hóa học Hydroxide; 55% DVB liên kết chéo; Đường kính (Metric) 2mm; Chiều dài (mét) 250mm; Vật liệu: Ethylvinylbenzene / Divinylbenzene, Kích thước hạt 13μm, Kích thước lỗ <10 Å, pH 0-14, Kỹ thuật Anion Exchange

43 Cột sắc ký NH2, 250 mm × 4.6 mm, 5 µm 1 Cái / Hộp Hộp " Mã hàng 99505

Hãng Dikma

Technologies - Trung Quốc " Pha tĩnh amino, kích thước 250 × 4.6 mm, 5 µm, cacbon 7 %, pH từ 2 -7.5.

44 Cột xử lý mẫu pha ngược 6 ml 30 Cột/hộp Hộp " Waters-Mỹ/

WAT106202 " Thể tích cột 6 ml, chất hấp phụ 200 mg, kích cỡ hạt 30 µm, pha đảo, pH 0-14, kích cỡ lỗ trên hạt hấp phụ 80Å. Tương đương cột HLB.

45 Cột zorbax extend C18 cái cái 770450-902, Agilent Cột zorbax extend-C18, 80Ao, kích thước 4.6x250mm, 5µm. Nhiệt độ tối đa chịu được 40oC ở pH từ 8-11.5. Ngưỡng pH hoạt động từ 2-11.5. Dùng cho sắc ký pha đảo.

46 Cửa sổ làm sạch chế độ dọc trục Cái Cái "09992731

Perkin Elmer" Phù hợp cho máy ICP AVIO 500

47 Cuộn đồng tạo plasma cho ICP-MS (Copper RF coil assembly for use with Agilent ICPMS 7700x) 01 cái/hộp Hộp GlassExpansion, 70-900-7700C Vật liệu: đồng, tạo plasma cho ICP-MS, phù hợp cho ICP-MS 7700x (Copper RF coil assembly for use with Agilent ICPMS 7700x)

48 Cuộn RF dùng tạo plasma cho máy ICPOES 01 cái/hộp Hộp N0775300 perkin elmer Cuộn RF dùng cho máy ICPOES 7300DV, phù hợp dòng máy DV của perkin elmer

49 Dầu cho bơm chân không 1 Quart/Chai Chai Agilent/5191-5851 Dầu cho bơm chân không, sử dụng cho GC-MS, 1 quart tương đương 946 ml. Thành phần polyalphaolefin tổng hợp cao cấp.

50 Đầu côn dẫn ion ngoài cho ICPMS Cái Cái " Meinhard

MC-67040 " "Nickel sampler cone.

Phù hợp ICP-MS 7700x."

51 Đầu côn dẫn ion ngoài cho ICPMS bằng Nikel Cái Cái " Code:

W1033612

Hãng: Perkin

Elmer

Xuất xứ: Mỹ " "Nikel sampler cone.

Đường kính lỗ khoan 1.1 mm. Phù hợp cho ICP-MS NexION 350x."

52 Đầu côn dẫn ion phía trong thứ cấp dùng cho ICPMS Cái Cái " Meinhard

MC-33995 " "Hyper skimmer cone.

Phù hợp thiết bị ICP-MS NexION 350x."

53 Đầu côn dẫn ion trong cho ICPMS Cái Cái " Meinhard

MC-67041 " "Nickel skimmer cone.

Phù hợp ICP-MS 7700x."

54 Đầu côn dẫn ion trong cho ICPMS bằng Nickel Cái Cái " Meinhard

MC-26356 " "Nickel skimmer cone.

Phù hợp thiết bị ICP-MS NexION 350x."

55 Đầu đốt thạch anh 1 khe Cái Cái Perkin Elmer/Part Number N0770338 (Meinhard/Meinhard #: ML131020; Part No.: ES-1402-4000) Dòng máy Optima DV 2/4/5/7x00 DV; Phù hợp cho máy ICP 7300DV của Perkin Elmer (Quartz Demountable Torch, 1-Slot for Optima ICP)

56 Đầu nối cột (Column Nut) cho máy GC 2 Cái / Gói Gói Agilent Technologies/ 5181-8830 Thép không gỉ, phù hợp khi kết nối với buồng tiêm mẫu cho máy sắc ký khí GC 7890A.

57 Đầu nối cột sắc ký (Ferrule 0.4mm id; 0.1-0.25 mm column) 10 Cái / Gói Gói Agilent Technologies/ 5181-3323 Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A

58 Đầu nối cột sắc ký (Ferrule 0.5mm id; 0.32 mm column) 10 Cái / Gói Gói Agilent Technologies/ 5062-3514 Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A

59 Đầu nối cột sắc ký khí với buồng khối phổ (Column nut for connected MS) 5 cái/gói Gói Thermo Scientific/1R76256-0060 Thép phủ nickel, phù hợp khi kết nối với buồng khối phổ cho máy sắc ký khí GC Thermo Trace 1310. Tương đương Nut SGE 1/16"X1.2mm - Brass

60 Đầu phun injector dùng cho ICP-OES Cái Cái Perkin Elmer/Part Number N0775177 (Agilent/Part No.: 8003-0453) Vật liệu Alumina, đường kính 2mm, dòng máy Optima DV 2x00/4x00/ 5x00/7x00 DV; Phù hợp cho máy ICP 7300DV của Perkin Elmer (Injector, alumina, 2.0 mm id)

61 Đầu phun mẫu (2.0 mm id.) Cái Cái Meinhard ML140030 Phù hợp thiết bị ICP-MS Nexion 350x, loại Quartz Ball Joint Injector (2.0 mm id.)

62 Đầu phun mẫu dùng cho ICP-MS (Glass Type C Nebulizer 0.5 ml/min ) Cái Cái " Meinhard

TR-50-C0.5 " Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer, tốc độ phun 0.5ml/phút Glass Type C Nebulizer 0.5 ml/min

63 Đầu phun mẫu Micromist dùng cho ICP-MS, 0.4 ml/min 01 cái/hộp Hộp GlassExpansion, A13-1-UM04X Buồng phun sương dạng Micromist, tốc độ phun 0.4 ml/phút, phù hợp cho ICP-MS 7700x (Nebuliser, Micromist, 0.4 ml/min for use Agilent ICPMS 7700x)

64 Dây bơm trong máy ICP-MS đường kính trong 1.30 mm 12 Dây/Gói Gói " Perkin Elmer

N0777444 " Dạng ống, vật liệu Santoprene, 2 nút chặn màu xám-xám, đường kính 1.30 mm; phù hợp bơm nhu động thiết bị ICP-MS nexION 350x

65 Dây dẫn mẫu Pharm Tube 1.14 mm ID, Red/Red/Red 6 Dây / Gói Gói Perkin Elmer B3140730 Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer, đường kính trong 1.14mm

66 Dây đánh lửa cho GC MS 1 Cái / Hộp Hộp Agilent Technologies/ G7005-60061 Dây đánh lửa cho GC MS chịu được nhiệt độ cao cho EI, phù hợp với GC MS MS 7000B Agilent

67 Dây dùng cho bơm nhu động cấp nội chuẩn đường kính 0.25 mm dùng cho máy ICP-MS 12 Dây / Gói Gói Perkin Elmer N0773112 Dạng ống, vật liệu PVC, 2 nút chặn màu cam-xanh dương, đường kính 0.25 mm; phù hợp bơm nhu động thiết bị ICP-MS nexION 350x

68 Dây hút mẫu 0.38 mm ID Orange/Green Flared 12 Dây / Gói Gói " Code:

N0777042

Hãng: Perkin

Elmer

Xuất xứ: Mỹ " Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer, đường kính trong 0.38mm

69 Dây hút mẫu 2 nút chặn, 1.02 mm 6 Dây / Gói Gói Perkin Elmer N0777441 Dạng ống, vật liệu Tygon, 2 nút chặn màu trắng-trắng, đường kính 1.02 mm

70 Dây hút mẫu ba nút chặn trắng/trắng, đường kính ống 1.02 mm cho ICP-MS 12 dây/gói Gói GlassExpansion, 1.02-WHT3B Ống hút mẫu vật liệu PVC, đường kính ống 1.02 mm, 3 nút chặn trắng/trắng, phù hợp cho ICP-MS 7700x (PVC Pump Tube 3tag 1.02mm ID White/White (PKT 12)

71 Dây làm sạch cho kim 23s gauge 10 cái / ống ống 18306 - Hamilton Đường kính ≥ 0.07 mm

72 Dây mẫu bơm nhu động, 2 nút chặn 0.76 mm 12 Dây / Gói Gói ES-4397-1038 phù hợp bơm nhu động perkin 7300DV, Vật liệu chịu được dung môi, 2 nút chặn đen/đen - đường kính 0.76 mm

73 Dây nội chuẩn ba nút chặn cam/xanh dương , đường kính ống 0.25 mm cho ICP-MS 12 dây/gói Gói GlassExpansion, 0.25-OB3B Dây hút nội chuẩn, vật liệu PVC, đường kính ống 0.25 mm, 3 nút chặn cam/xanh dương, phù hợp cho ICP-MS 7700x (PVC Pump Tube 3tag 0.25mm ID Orange/Blue (PKT 12))

74 Dây nối PEEK Tube 1 Dây/Gói Gói Shimadzu/ 228-33833-92 "Dây nối từ bộ phận bơm với cột phân tích HPLC,

đường kính trong 0.25mm, đường kính ngoài 1.6 mm, dài 3m."

75 Dây ống hút mẫu đường kính 0.25 mm dùng cho ICPMS 10 mét / Cái Cái STT-16-25 - glass expansion Thông số: 1/16 OD x 0.25mm ID x dài 10 m, dùng cho ICPMS

76 Dây ống hút mẫu đường kính 0.5 mm dùng cho ICPMS 10 mét / Cái Cái STT-16-50 - glass expansion Thông số: 1/16 OD x 0.50mm ID x dài 10 m, dùng cho ICPMS

77 Dây ống hút mẫu đường kính 1 mm dùng cho ICPMS 10 mét / Cái Cái STT-16-100 - glass expansion Thông số: 1/16 OD x 1mm ID x dài 10 m, dùng cho ICPMS

78 Dây ống PEEKđường kính ngoài 1.6 mm, đường kính trong 0.13 mm 5 mét / cái Cái 5042-6461 agilent Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m

79 Dây ống PEEKđường kính ngoài 1.6 mm, đường kính trong 0.25mm 5 mét / cái Cái 5042-6463 Agilent Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.25 mm id, 5 m

80 Dây thải 3 nút chặn 2.79 mm 6 Dây / Gói Gói " Code:

B3140721

Hãng: Perkin

Elmer

Xuất xứ: Mỹ " Dạng ống, vật liệu Santoprene, 3 nút chặn màu tím-trắng-tím, đường kính 2.79 mm, phù hợp bộ tiêm mẫu tự động S10.

81 Dây thải 3 nút chặn vàng/xanh dương, dường kính ống 1.52 mm cho ICP-MS 12 dây/gói Gói GlassExpansion, 1.52-YB3B Dây hút thải, vật liệu PVC, đường kính ống 1.52 mm, 3 nút chặn vàng/xanh dương, , phù hợp cho ICP-MS 7700x (PVC Pump Tube 3tag 1.52mm ID Yellow/Blue (PKT 12))

82 Đèn D2 dùng cho đầu dò DAD 1 cái/hộp hộp "Agilent/

2140-0820 " Phù hợp cho đầu dò DAD của Agilent 1260. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá

83 Đèn Led, PCBA* Status led front Cái Cái ABSciex - 1025947 Đèn led hiển thị trạng thái đầu dò khối phổ phù hợp đầu đò khối phổ Triple 5500 ABSciex. Tương đương code 1025947 hãng Sciex.

84 Đèn xenon 20V cho đầu dò huỳnh quang HPLC 1 cái/hộp hộp Ushio/ 228-34216 Đèn xenon cho đầu dò huỳnh quang RF-10A. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

85 Đĩa Elisa 96 giếng 100 Chiếc/Thùng Thùng "Greiner bio-one

Cat: 655180" "Được làm bằng chất liệu nhựa PS trong suốt,

Đĩa 96 giếng vô trùng có nắp, đáy bằng, mỗi cái bao gói riêng

Sản phẩm không chứa Dnase, Rnase, DNA người và pyrogen.

Hạn sử dụng > 24 tháng. Kèm CA"

86 Đầu nối female Barb CTFE Fitting / Cái " Code:

N8145018

Hãng: Perkin

Elmer " Đầu nối dùng cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer

87 Giấy nhám mịn 8000 1 Tờ/Gói Gói "Code: N9303421

Hãng: Perkin Elmer" Tờ giấy nhám, dùng cho GC/MS, MESH 8000 GRI

88 Khối chịu nhiệt 6 vị trí cho vial 28 mm Cái Cái 33313-U Supelco Dùng cho vial kích thước 28 mm, kích cỡ 3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.

89 Khớp nối dòng mẫu và nội chuẩn ICPMS Cái Cái G3280-67062 - Agilent Phù hợp để trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent

90 Kim tiêm mẫu tự động sắc ký khí 10 µl 1 Cái / Gói Gói " Agilent -

Malaysia

8010-0351 " Kim tiêm mẫu cho sắc ký khí, thể tích 10 µl, chiều dài 50 mm, 23 gauge, cone tip;sử dụng cho hệ tiêm mẫu tự động GC PAL

91 Kim tiêm mẫu tự động Syring 10ul 1 cái/hộp hộp Agilent Technologies/ G6500-80116 "Thể tích: 10µL

Mũi kim tròn đầu (Cone)

Kim dính liền với Syringe

Chiều dài needle: 51 mm

Needle gauge: 26s

Phù hợp cho bộ tiêm mẫu tự động CTC CompiPal "

92 Kim tự động 5 μl 1 Cây/Hộp Hộp "Code: N6101390

Hãng: Perkin Elmer" "Thể tích 5 μl, Pít tông kim loại có đầu bịt bằng PTFE

dùng cho thiết bị Clarus® GC"

93 Male Barb CTFE Fitting / Cái " Code:

N8145017

Hãng: Perkin

Elmer " Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer

94 Miếng đệm bộ tiêm mẫu (HPV Rotor) Cái Cái Shimadzu/ 228-48854-00 Phù hợp cho bơm sắc kí lỏng Shimadzu LC-20AD XR. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

95 Miếng đệm cho buồng tiêm mẫu 100 Cái / Gói Gói Agilent Technologies/ 5183-4757-100 Miếng đệm đường kính 11 mm, không dính, chịu nhiệt đến 400°C

96 Miếng đệm cho rotor bộ tiêm mẫu (HPV Peek rotor) Cái Cái Shimadzu/ 228-41310-92 Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-20A HT của Shimadzu. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

97 Miếng lọc không khí cho hệ thống khối phổ ABSciex 5500 (Air intake filter for 5500 system) 4 miếng/gói gói AB Sciex - 1027708 Phù hợp máy ABSciex 5500

98 Nắp cho vial 2 ml 100 Cái / Gói Gói Trung Quốc, SC94491 - ALWSCI Nắp vặn màu xanh; chất liệu: Polypropylene, có lỗ ở giữa, đường kính: 7mm; chất liệu miếng lót bên trong nắp: mặt trên là silicone trắng/mặt dưới là PTFE có màu xanh, ở giữa có rãnh, tương thích với chai 2ml

99 Nắp cho vial headspace 20 ml 100 Cái / Gói Gói " Hãng sản xuất: Membrane Solutions – Trung Quốc

Mã sản phẩm: LBSV120CSS " Dạng nắp vặn, đường kính 18 mm, có từ tính, có septa hai mặt (PTFE/Silicon), tương thích với chai 20ml dùng cho headspace

100 Nút bịt chặn cho khớp nối dòng mẫu và nội chuẩn ICPMS Cái Cái G3138-65129 - Agilent Phù hợp để bít chặn các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent

101 Nút của cột sắc ký khí 2 Cái/Gói Gói Agilent/5181-8830 Nút dành cho cột mao quản, sử dụng trong sắc ký khí

102 Nút của cột sắc ký lỏng, male nut, 5 Cái/Gói Gói Shimadzu/ 228-18565-84 "Nút dành cho cột phân tích HPLC, đường kính

lỗ 1.6 mm "

103 Nút nối cho khớp nối dòng mẫu và nội chuẩn cho ICPMS Cái Cái 5064-8023 - Agilent Phù hợp để dẫn, nối các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS Agilent

104 Nút vặn cổng tiêm mẫu (Needle Seal) Cái Cái Shimadzu/ 228-42325-01 Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-20A HT của Shimadzu. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

105 Ống dẫn truyền ion 1 Cái/Gói Gói Thermo/70005-20606 Ống mao quản dẫn truyền ion sử dụng cho LC-MS/MS

106 Ống đốt thạch anh Cái Cái Meinhard ML140010 Demountable Quartz Torch. Phù hợp thiết bị ICP-MS nexION 350x

107 Phin lọc mẫu Nylon (kích thước lỗ 1 µm, kích thước màng lọc 30 mm) 100 Cái / Gói Gói " Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Membrane Solutions

Mã sản phẩm: SFNY030100NBA " Vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 30 mm, kích thước lỗ 1 µm

108 Phin lọc Nylon (kích thước lỗ 0.45µm , kích thước màng lọc 30mm) 100 Cái / Gói Gói FILTER-BIO-Trung Quốc /FBS30NY045 Vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 30 mm, kích thước lỗ 0.45 µm, áp suất ≥ 85 PSI

109 Phin lọc Nylon (kích thước lỗ 0.45µm, kích thước màng lọc 13mm) 100 Cái / Gói Gói Trung Quốc, C0000603 - ALWSCI Vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 13 mm, kích thước lỗ 0.45 µm, áp suất ≥ 85 PSI

110 Phin lọc Nylon (kích thước lỗ 1.0 µm, kích thước màng lọc 13mm) 100 Cái / Gói Gói "Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Membrane Solutions

Mã sản phẩm: SFNY013100NA" 100 cái/gói đựng trong hộp nhựa, vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 13 mm, kích thước lỗ 1.0 µm; tương đương phin lọc mẫu Membrane solutions

111 Sợi đốt cho sắc kí khí ghép khối phổ 1 Cái/Hộp Hộp Agilent Technologies/ G7005-60061 Phù hợp với nguồn ion hoá EI GCMS Agilent 5975, 7000B

112 Vòng bạch kim chặn đầu đốt cho ICP-MS (Platin sheild torch icp 7700 x) 01 cái/hộp Hộp GlassExpansion, AT5004 Vật liệu bạch kim, chặn đầu đốt cho ICP-MS, phù hợp cho ICP-MS 7700x (Long life Pt shield plate for ShieldTorch for use with Agilent ICP-MS 7700x)

113 Vòng đệm chữ O dùng cho liner 1 Cái/Gói Gói "Code: 09200725

Hãng: Perkin Elmer" Chịu được nhiệt độ tối đa 450 độ, dùng cho liner

114 Vòng đệm dành cho đầu đốt thạch anh Gói Gói "N0790437

Perkin Elmer" Phù hợp cho đầu đốt thạch anh của máy ICP AVIO 500

115 "Vòng đệm dành cho đầu phun cyclonic

injector" Gói Gói "N0790441

Perkin Elmer" Phù hợp cho máy ICP AVIO 500

116 Vòng đệm kết nối dùng cho ống 1.6 mm ICPMS 10 cái / gói Gói 5064-8024 - Agilent Bao gồm vòng đệmtrước và sau, phù hợp cho ống đường kính 1.6mm của máy ICPMS agilent

117 Vòng đệm Oring Cái Cái ABSciex - 017809 Oring cho nguồn Ion hóa đầu dò khối phổ Triple Quad 5500 hãng ABSciex, 5.3 ID x 1.77 W Viton. Tương đương code 017809 hãng Sciex.

118 "Vòng sắt đệm chất liệuGraphite/Vespel

- 0.0625 in x 0.4 mm đường kính trong." 10 Cái/Gói Gói "Code: 09200685

Hãng: Perkin Elmer" "Ống nối ngắn để sử dụng Clarus 590/690 ở nhiệt độ lên tới 350 °C, chất liệuGraphite/Vespel

- 0.0625 in x 0.4 mm đường kính trong"

119 "Vòng sắt đệm chất liệuGraphite/Vespel

- 0.0625 in x 0.5 mm đường kính trong." 10 Cái/Gói Gói "Code: 09200686

Hãng: Perkin Elmer" "Ống nối ngắn để sử dụng Clarus 590/690 ở nhiệt độ lên tới 350 °C, chất liệuGraphite/Vespel

- 0.0625 in x 0.5 mm đường kính trong"

120 Vòng sắt đệm chất liệuGraphite/Vespel, đường kính trong 0.25 in. 10 Cái/Gói Gói "Code: 09903739

Hãng: Perkin Elmer" Chất liệu Graphite/Vespel, đường kính trong 0.25 in, 10 cái/gói khuyến nghị sử dụng với đầu dò ở nhiệt độ lên tới 350 °C. Sử dụng máy clarus SQ8

121 Vòng thạch anh chặn đầu đốt cho ICP-MS 01 cái/hộp Hộp GlassExpansion, 31-808-2577 Vật liệu thạch anh, chặn đầu đốt cho ICP-MS, phù hợp cho ICP-MS 7700x (ShieldTorch bonnet, quartz for use with Agilent ICP-MS 7700x)

122 Vòng thạch anh ngăn cách đầu đốt và cuộn RF dùng cho ICP-OES 01 cái/hộp Hộp N0775289 perkin elmer Vật liệu thạch anh, ngăn cách đầu đốt và cuộn RF dùng cho ICP-OES, phù hợp cho dòng DV của perkin elmer, phù hợp cho máy ICPOES 7300DV

123 Vòng tiêm mẫu 100 µL (Sample loop 100µL) Cái Cái Agilent/ 5067-4710 Thép không gỉ, thể tích 100µL, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá.

Avatar
CP
-

Mô tả hàng hóa Đơn vị SL Mã SP

[AT-G1310-68741] PM kit for 1260 Iso/Quat/1220 pump, AA Unit(s) 1 AT-G1310-68741

[AT-5188-6496] QuickPick Split Vent + Inlet PM Kit, AA Unit(s) 1 AT-5188-6496

[PE-N6480080] SMARTsource Insulator Kit, 1PK Unit(s) 1 PE-N6480080

[AT-G1367-87012] Low Carry Over Seat 0.12, AA Unit(s) 1 AT-G1367-87012

[THERMO-062059] CHAMBER,DEGAS,4CH,PMP,ICS Unit(s) 1 THERMO-062059

[AT-5190-3165] Liner,UI,universal,low prss drop,GW,5/pk, 58 Unit(s) 1 AT-5190-3165

[P0924-21444] V1127. 1.5mL Clear Crimp Neck Vial w/Write-on Spot, 11.6*32mm, 100PK Unit(s) 1 P0924-21444

[P0924-21445] V927. 1.5mL Clear 9mm Screw Vial w/Write-on Spot, 11.6*32mm, 100PK Unit(s) 1 P0924-21445

[AT-5188-2753] Vial,HS,screw,20ml,clr,100PK, 58 Unit(s) 1 AT-5188-2753

[THERMO-044079] IonPac AG11 Guard Column, 2x50mm Unit(s) 1 THERMO-044079

[DIKMA-6211] Dikma Technologies, EasyGuard C18 10 x 4.0 mm Replacement Cartridges 5/pk Unit(s) 1 DIKMA-6211

[DIKMA-6215] Dikma Technologies , EasyGuard NH2 10 x 4.0 mm Replacement Cartridges 5/pk Unit(s) 1 DIKMA-6215

[HA-79830] Hamilton PRP-X800 100Å Analytical Guard Starter Kit Stainless Steel (incl. 1x Holder & 2x Cartridges), ea. Unit(s) 1 HA-79830

[THERMO-09.1020] Thermo Scientific 09.1020, Ultrapure Polisher Cartridge Pack for Barnstead Water System Smart2Pure Unit(s) 1 THERMO-09.1020

[THERMO-09.2012] Model 09.2012 Thermo Scientific RO Membrane with Integrated Pretreatment 12L/hr Unit(s) 1 THERMO-09.2012

[HA-79433] Hamilton PRP-X100 100A 10um, 4.1 x 250mm, ea. Unit(s) 1 HA-79433

[HA-79828] Hamilton PRP-X800 100A 7um, 4.1 x 250mm, ea. Unit(s) 1 HA-79828

[AT-122-7032] DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u, JW Unit(s) 1 AT-122-7032

[P1820-00709] SP®-2560 Capillary GC Column. SUPELCO/23362-U - L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm Unit(s) 1 P1820-00709

[W-186004434] XBridge HILIC Column 3,5um 2,1x150mm, Box of 1 Unit(s) 1 W-186004434

[DIKMA-99901] Dikma Technologies, Diamonsil® C18 5μm 150 x 4.6mm Unit(s) 1 DIKMA-99901

[P2520-00805] B046-250-05-120 HiqSil C8 250mm x 4.6mm x 5um Unit(s) 1 P2520-00805

[W-186003461] ACQUITY UPLC BEH HILIC Column 1,7um 2,1 x 100mm, Box of 1 Unit(s) 1 W-186003461

[W-186006722] XBridge BEH HILIC XP Column 2,5um 3,0x150mm, Box of 1 Unit(s) 1 W-186006722

[W-186004434] XBridge HILIC Column 3,5um 2,1x150mm, Box of 1 Unit(s) 1 W-186004434

[AT-880975-914] SB-Aq, 4.6 x 250 mm, 5 micron, BC Unit(s) 1 AT-880975-914

[PS-100-46.250.0510] SIELC Primesep 100 100A 5um, 4.6 x 250mm, ea. Unit(s) 1 PS-100-46.250.0510

[THERMO-044077] IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm Unit(s) 1 THERMO-044077

[DIKMA-99505] Platisil NH2 5u 250 x 4,6 mm LC Column Unit(s) 1 DIKMA-99505

[WAT106202] Waters, Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 um Particle Size, 30/pk Unit(s) 1 WAT106202

[AT-770450-902] Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x250mm, BC Unit(s) 1 AT-770450-902

[PE-09992731] Axial Purge Extension Window for Optima 2x00/3000 SCX/3x00 XL/7000/8000 Unit(s) 1 PE-09992731

[70-900-7700C] Glass Expansion RF Coil For Agilent 7700/8800/8900, Copper Unit(s) 1 70-900-7700C

[PE-N0775300] RF Coil, Optima 2000/4000/5000/7000, Silver Unit(s) 1 PE-N0775300

[AT-5191-5851] Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Q Unit(s) 1 AT-5191-5851

[MC-67040] Ni Sampling Cone for Agilent 7700/7800/7900/8800/8900 Unit(s) 1 MC-67040

[PE-W1033612] Perkin Elmer, NICKEL SAMPLER FOR NEXION Unit(s) 1 PE-W1033612

[MC-33995] Aluminum Hyper Skimmer Cone for PerkinElmer ICPMS Unit(s) 1 MC-33995

[MC-67041] Ni Skimmer Cone for Agilent 7700/7800/7850/8800 (x-lens) Unit(s) 1 MC-67041

[MC-26356] Nickel Skimmer Cone for PerkinElmer ICPMS Unit(s) 1 MC-26356

[PE-N0770338] Perkin Elmer, Quartz Torch 2X00/7X00DV1 slot Unit(s) 1 PE-N0770338

[AT-5181-8830] Column nut, universal 2/PK, 58 Unit(s) 1 AT-5181-8830

[AT-5181-3323] Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK, 58 Unit(s) 1 AT-5181-3323

[AT-5062-3514] Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK, 58 Unit(s) 1 AT-5062-3514

[THERMO-1R76256-0060] Nickel-coated nut for graphite Vespel ferrule Blind Ferrule , Pack of 5  Unit(s) 1 THERMO-1R76256-0060

[AT-8003-0453] Injector, inert alumina 2.0mm ID, Optima, 58 Unit(s) 1 AT-8003-0453

[ML140030] Quartz Ball Joint Injector, 2.0 mm I.D. for ELAN/NexION ICPMS/Fluidigm MS Unit(s) 1 ML140030

[TR-50-C0.5] Plus Series High Solids Glass Nebulizer - 0.5 mL Unit(s) 1 TR-50-C0.5

[A13-1-UM04X] MicroMist DC Nebulizer 0.4 mL/min Unit(s) 1 A13-1-UM04X

[PE-N0777444] Perkin Elmer, Grey/Grey 1.30 mm i.d. Santoprene Unit(s) 1 PE-N0777444

[PE-B3140730] Perkin Elmer, RED-RED-RED 1.14 MM ID Pharm Tub P Unit(s) 1 PE-B3140730

[AT-G7005-60061] Filament,high temperature EI for GCMS, AA Unit(s) 1 AT-G7005-60061

[PE-N0773112] Perkin Elmer, TUBING-PVC FLRD ORG/BLU 0.25MM ID( Unit(s) 1 PE-N0773112

[PE-N0777042] Perkin Elmer, Orange/Green Flared 2-stop 0.38 pk Unit(s) 1 PE-N0777042

[PE-N0777441] Perkin Elmer, White/White 1.02 mm i.d. Silicone Unit(s) 1 PE-N0777441

[1.02-WHT3B] PVC Pump Tube 3tag 1.02mm ID White/White (PKT 12) ; Wall mm: 0.86 ; OD mm: 2.74 Unit(s) 1 1.02-WHT3B

[HA-18306] Hamilton Syringe cleaning wire (0.076 mm OD), pk.10 Unit(s) 1 HA-18306

[ES-4397-1038] Standard PVC 2-Stop Flared Tubing, 151 mm Bridge Length, 12/pk Unit(s) 1 ES-4397-1038

[0.25-OB3B] Flared End PVC Pump Tube 3tag 0.25mm ID Orange/Blue (PKT 6) Unit(s) 1 0.25-OB3B

[SI-228-33833-92] Shimadzu, PEEK TUBE, 0.25X3000 Unit(s) 1 SI-228-33833-92

[STT-16-25] Standard Sample Tubing 1/16 OD x 0.25mm ID x 10m long Unit(s) 1 STT-16-25

[STT-16-50] Standard Sample Tubing, 1.5 mm OD x 0.5 mm ID x 10 m L Unit(s) 1 STT-16-50

[STT-16-100] Standard Sample Tubing 1/16 OD x 1.0mm ID x 10m long Unit(s) 1 STT-16-100

[AT-5042-6461] PEEK tubing OD/ID 1.6/0.13mm, length 5, 58 Unit(s) 1 AT-5042-6461

[AT-5042-6463] PEEK tubing 1/16in,0.01in/0.25mm id,5m, 58 Unit(s) 1 AT-5042-6463

[PE-B3140721] Perkin Elmer, PURP-WH-PURP 2.79 MM ID Pkg. 6 Unit(s) 1 PE-B3140721

[1.52-YB3B] PVC Pump Tube 3tag 1.52mm ID Yellow/Blue (PKT 12) ; Wall mm: 0.86 ; OD mm: 3.24 Unit(s) 1 1.52-YB3B

[AT-2140-0820] Deuterium lamp w. RFID for DAD/MWD, 58 Unit(s) 1 AT-2140-0820

[SI-228-34216] Shimadzu, XE LAMP, 150W Unit(s) 1 SI-228-34216

[PE-N8145018] Perkin Elmer, Fitting - female barb CTFE Unit(s) 1 PE-N8145018

[33313-U] Heater block for 28 mm diameter vials Unit(s) 1 33313-U

[AT-G3280-67062] T-Joint with Earth block for ICP-MS, 1/p, AA Unit(s) 1 AT-G3280-67062

[AT-8010-0351] Syringe 10ul FN 23/50/cone, 58 Unit(s) 1 AT-8010-0351

[AT-G6500-80116] Syringe, CTC 10 ul, Combi/GC-Pal, 58 Unit(s) 1 AT-G6500-80116

[PE-N6101390] Perkin Elmer, SYRINGE-9000 5.0UL .63NDL DYNA Unit(s) 1 PE-N6101390

[PE-N8145017] Perkin Elmer, Fitting - male barb CTFE Unit(s) 1 PE-N8145017

[SI-228-48854] Shimadzu, ROTOR, XR Unit(s) 1 SI-228-48854

[AT-5183-4757-100] Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 100 pk, 58 Unit(s) 1 AT-5183-4757-100

[SI-228-41310-92] Shimadzu, ROTOR PEEK HV 2010 Unit(s) 1 SI-228-41310-92

[CTS-21459] Sciencix Part# CTS-21459, Air Intake Filter, 4/pk Alternative to Sciex, Part 1027708 Unit(s) 1 CTS-21459

[P0924-21446] 1.5ml 9mm Vial Screw Neck Sample Vial Caps Sc94491 Unit(s) 1 P0924-21446

[LBSV120CSS] Blue PTFE/White Silicone Septum, 1.5 mm/Steel Qty 100 Unit(s) 1 LBSV120CSS

[AT-G3138-65129] Plug for Cross Joint, 3pcs., AA Unit(s) 1 AT-G3138-65129

[AT-5181-8830] Column nut, universal 2/PK, 58 Unit(s) 1 AT-5181-8830

[SI-228-18565-84] Shimadzu, MALE NUT, PEEK...5/PKT Unit(s) 1 SI-228-18565-84

[AT-5064-8023] PTFE nut for 1.6mm od tubing, ISIS. 10/p, AA Unit(s) 1 AT-5064-8023

[SI-228-42325-01] Shimadzu, NEEDLE SEAL DIRECT Unit(s) 1 SI-228-42325-01

[THERMO-70005-20606] Capillary-580 Mcrn, "V" Type Unit(s) 1 THERMO-70005-20606

[ML140010] Quartz Demountable Torch - Meinhard, 1pk (N8122006) Unit(s) 1 ML140010

[SFNY030100NBA] GF Syringe Filter, Pore Size:1.0μm, Diameter:30mm; Diameter::4mm; 100 (pcs) Unit(s) 1 SFNY030100NBA

[FBS30NY045] Nonsterile Nylon Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Housing Diameter:30(mm). 100 Unit(s) 1 FBS30NY045

[C0000603] 13mm Nylon Syringe Filter 0.45um with Outer Ring.100pcs/pk Unit(s) 1 C0000603

[P2020-00733] SFNY013100NA, Phin lọc mẫu Syring filter 1,0 um, 13mm Unit(s) 1 P2020-00733

[AT-G7005-60061] Filament,high temperature EI for GCMS, AA Unit(s) 1 AT-G7005-60061

[AT5004] Long Life Shield Plate For Agilent 7500/7700/7800/7900/8800/8900 Unit(s) 1 AT5004

[PE-09200725] Viton® O-Ring for Glass Liner, 1PK Unit(s) 1 PE-09200725

[PE-N0790437] Perkin Elmer, Adjustable Torch O-Ring Kit for Avio 200/500, 1PK Unit(s) 1 PE-N0790437

[PE-N0790441] Perkin Elmer, Cyclonic Injector O-Ring Kit for Avio 200/500, 1PK Unit(s) 1 PE-N0790441

[AT-5064-8024] Front+back ferrule, tubing od 1.6mm,10/p, AA Unit(s) 1 AT-5064-8024

[SCIEX-017809] SCIEX, 017809, O-Ring* 5.3 ID X 1.77 W Viton Unit(s) 1 SCIEX-017809

[PE-09200685] Short Graphite/Vespel Ferrules - 0.0625 in x 0.4 mm I.D., Pkg. 10 Unit(s) 1 PE-09200685

[PE-09200686] Short Graphite/Vespel Ferrules - 0.0625 in x 0.5 mm I.D., Pkg. 10 Unit(s) 1 PE-09200686

[PE-09903739] Graphite/Vespel Ferrules - 0.25 in Nut x 0.25 in I.D., Pkg. 10 Unit(s) 1 PE-09903739

[31-808-2577] Quartz Torch Bonnet for Agilent 7500/7700/7800/7900/8800/8900 Unit(s) 1 31-808-2577

[PE-N0775289] Perkin Elmer, QUARTZ BONNET FOR OPTIMA 2000/4000 Unit(s) 1 PE-N0775289

[AT-5067-4710] Flex loop kit, 100 uL, AA Unit(s) 1 AT-5067-4710

[HA-79446] Hamilton PRP-X100 100Å Analytical Guard Cartridges Stainless Steel, pk.5 Unit(s) 1 HA-79446

[AT-820950-933] SB-Aq, 4.6 x 12.5 mm, Grd Crt 5um 4/PK, BC Unit(s) 1 AT-820950-933

[SI-228-50452-93] Shimadzu, NEEDLE SEALXR PARTS CENTER 3PC Unit(s) 1 SI-228-50452-93

[THERMO-062886] IonPac AS19 Analytical column (2x250mm) Unit(s) 1 THERMO-062886

[THERMO-062888] IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm) Unit(s) 1 THERMO-062888

Avatar
CP
-

Tên dụng cụ, hóa chất Nhà sản xuất/ ĐVT Số lượng

Xuất xứ

Ốc nối dây dẫn (Fingertight fitting, Peek, 10/pk, for 1/16" (1.6mm) OD capillary TQ 10/pk 3

Glass filter solvent inlet cho HPLC, code: 5041-2068 Agilent/USA Cái 8

Phụ kiện đầu lọc cho máy sắc ký (PTFE Frits) Agilent/USA Gói 5c 40

Avatar
CP
-

[THERMO-30305-254630] 250x4,6mm 5um Hypersil MOS-2 Column

Avatar
CP
-

Bộ tạo pha động KOH dùng cho máy sắc ký ion Dionex EGC 500 KOH Cartridge

75778

Thermo Scientific 1 bộ

Avatar
CP
-

[PE-B3000641] Perkin Elmer, Standard THGA Graphite Tubes PK/5 Unit(s) 1 PE-B3000641

[PE-N9304642] Integrated Platform THGA Graphite Tubes, Pkg. 10 Unit(s) 1 PE-N9304642

[PE-B0504033] Perkin Elmer, Standard THGA Graphite PE Tubes pk Unit(s) 1 PE-B0504033

Avatar
CP
-

[AT-961967-906] XDB-C8 RapidRes,4,6x100mm,3,5um

Avatar
CP
-

ZORBAX RR StableBond Phenyl, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm. 80Å 863953-912 Agilent (Mỹ)

Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns, 5 μm,4.6 mm x 150 mm 068353 ThermoFisher (Mỹ)

HPLC Column HYPERSIL ODS 5µm 250x4,6mm 30105-254630 ThermoFisher (Mỹ)

Avatar
CP
-

Capillary assembly for PSD-95, 1/pk, 58 Unit(s) 1 AT-110289290

Poroshell HPH-C18,4.6x 150mm,4um,T, BC Unit(s) 1 AT-693970-702T

Syringe, 10ul FN 26/57/C PAL3, 58 Unit(s) 1 AT-8010-0163

Avatar
CP
-

Assy Capillary Psd95 110289200 Agilent 5/pk

InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6 x 150 mm, 4 μm 693970-702T Agilent

Syringe, 10uL 8010-0163 Agilent

Avatar
CP
-

5982-1360 C18 Endcapped Box, 30 x 6 mL tubes, 1000 mg SampliQ Solid Phase Extraction (SPE)Agilent

Avatar
CP
-

5190-2292Agilent (Mỹ)Cái

5183-4757Agilent (Mỹ) 50/pk

Avatar
CP
-

IonPac AG11 Guard Column, 2x50mm Unit(s) 1 THERMO-044079

IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm Unit(s) 1 THERMO-044077

Avatar
CP
-

KOEHLER K48700, 70 x 25mm Extraction Thimble for ASTM D473, 1pk

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer

30305-254630 - HYPERSIL MOS-2 5UM 250X4.6MM COLUMN


Avatar
Discard

Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.