CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[AT-6610000800] Rectangular cell UV 10mm 3.5mL open 2/pk, 58

Avatar
CP

[AT-6610000800] Rectangular cell UV 10mm 3.5mL open 2/pk, 58

22 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

14-4440-024 Vials, 22ml headspace, w/20mm top, 125 per pack.

Avatar
CP
-

Code Tên sản phẩm ĐVt QUY CÁCH Số lượng

THC01037 Que lấy mẫu ( Sample Swab) Túi TX715 Texwipe 25

THC01022 Đầu cole trắng 1000 μl Túi RT-L1000 1

TR000310 Vial ,Screw top caps vials, clear , 2 ml (lọ mẫu) bộ Lọ 2ml, màu trắng,sử dụng nắp vặn 11mm+ Loại nắp vặn, 11mm, dùng cho lọ 2ml, septa có rãnh. 15

TR000716 Giá đỡ ống nghiệm 25ml Cái 5

TR000717 Ống ly tâm thủy tinh 50ml Cái 20

THC01040 Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần 5ml- Không có kim Hộp 15

TR000160 Lọ đóng chất chuẩn Hộp Lọ 2ml, dùng cho loại nắp bấm, màu nâu 10

TR000161 Nắp đóng chất chuẩn Hộp Loại 11mm, loại nắp nhôm bấm 10

THC01071 Bản mỏng Silicagel GF 254 Hộp 1

THC01073 Bản mỏng Silicagel G Hộp 1

THC01029 Membrance Filter Nylon 0.45um 47mm Hộp 5

TR000216 Cốc nung sứ 50ml Cái 5

TR000701 Cây câu cá từ 30cm Cái 1

TR000700 Dụng cụ mở nắp lọ chuẩn Cái 1

THC01024 Đầu cole xanh 1000µl Gói code 1001/G 2

THC01030 Đầu cole vàng 200ul Hộp code 1202/G 1

TR000390 Túi hấp dụng cụ vi sinh 90*230 Hộp 1

THC01043 Băng keo chỉ thị nhiệt Cuộn code 1322-12MM 1

THC01077 Tim đèn cồn M 1

THC00106 Đèn cồn Cái 3

TR000122 Cá từ 4cm Con 10

THC01036 Đĩa petri nhựa 90 x 15 mm Cái 2000

Avatar
CP
-

Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um,600bar, BC Unit(s) 1 AT-959764-902

ULC Column Grd, Ecl, Plus C18,2,1mm,1,8um,3pk Unit(s) 1 AT-821725-901

Avatar
CP
-

I Consumables for ICP&GC Code

1 Gas Clean carrier gas purifier, 1/pk CP17973

2 Spray chamber (quartz), 1/pk with UHMI for the 7900/8900. G8400-67150

3 Peristaltic pump tubing set for pumping drain/uptake, Tygon with connectors, 5/pk. G3160-65327

4 Contour Flared End PVC Pump Tube Short 2tag 0.25mm ID Orange/Blue (PKT 6) 5043-0015

5 Peristaltic pump tubing for supply of rinse solution to the autosampler, PVC Solvaflex, 3-bridged, grey/grey tabs, 12/pk 3710049000

6 Centrifuge tube 15ml, conical, 17x120mm ABEQ-3300006-500

7 Centrifuge tube 50ml, conical, 30x115mm ABEQ-3300002-500

8 Oils: Vacuum Fluids for ICP-MS X3760-64004

9 Oils: Vacuum Supplies for GC-MS 5191-5851

10 Citranox: Detergent for cleaning interface cones and lenses, 1 gallon 5188-5359

11 Dionex IonPac™ NG1 Guard 2x50 mmm 88763

12 DionexIonPac™ AG7 Guard 2x50 mmm 63099

14 Vials 6ml G3160-65303

15 Vials 5ml 38008

16 Filter Caps 5ml 38009

18 5000µL Graduated Clear Tips 110-401C

19 1000µL Graduated Clear Tips 110-706C

20 200µL Graduated Clear Tips 110-705C

21 Filter papers 1001-110

II Consumables for GC-MS (2023

1 Filament Assembly G7005-60061

2 Gold Seal w/Washer 1 pack 5190-6144

3 Syringe (Autosampler) G4513-80203

4 Column nut for MS interface 05988-20066

5 Non-stick Liner O-ring 5188-5365

6 Agilent J&W HP5ms, 30 m × 0.25 mm, 0.25 µm (Column) 19091S-433

7 Ferul 0.4mm VG0.1-0.25 col 10/PK 5181-3323

8 Ferul 0.4mm VG cond cond 25 col ing 10/PK 5062-3508

9 Ultra Inert Inlet Liners 5190-2293

10 UltiMetal Plus Flexible Metal Ferrules G3188-27501

11 Swabs, cotton, 100/pk 5080-5400

12 Cloth, lint free 15/PK 05980-60051

13 Abrasive powder, aluminum oxide, 100 g 393706201

Avatar
CP
-

Ống Dẫn Dung Môi PTFE Tubing (Natural)1/16" OD x 0.25mm ID 25m-211921-25-BGB-Đức SL1

Avatar
CP
-

Cột HPLC (sắc kí lỏng):

C18, Waters X-Bridge Premier Peptide BEH C18 130 Å, 2.5 µm x 150 mm

C18, Waters X-Bridge 3.5 µm, 150 mm x 2.1 mm

Symmetry C18 15 cm x 3.9 mm, 5 µm

Luna silica (2) 100A 25 cm x 4.6 mm, 3 µm

Hypersil silica 25 cm x 4.6 mm, 5 µm

Cột GC (sắc kí khí)

Fused silica column coated with a 5.0 µm, 100 % dimethylpolysiloxane stationary phase, 40 m long and 0.32 mm internal diameter.

Avatar
CP
-

076017 Thermo (Mỹ)

060553 Thermo (Mỹ)

Avatar
CP
-

00473550 Dây mẫu bơm nhu động, 2 nút chặn 0.76 mmphù hợp bơm nhu động perkin 7300DV, Vật liệu chịu được dung môi, 2 nút chặn đen/đen - đường kính 0.76 mm.12 Dây/Gói Perkin Elmer

Avatar
CP
-

InfinityLab Quick Change Inline Filter for HPLC, 5067-1602, Agilent Cái 3

Max-Light Cartridge Cell, G4212-60008, Agilent (Flow cell máy HPLC 1260) Cái 2

Rotor seal, Vespel, 0100-1853, Agilent Cái 2

1100 Gradient valve assembly, G1311-67701, Agilent Hộp 2

Rotor seal, PEEK, 2-groove, 0100-2231, Agilent Cái 3

Isolation seal for valves, 0100-1852, Agilent Cái 1

Seal wash gasket, 6/pk, 5062-2484, Agilent Gói 2

Avatar
CP
-

STT Mặt hàng yêu cầu SL

O-ring for nebulizer inlet of the Sturman- Masters spray chamber, nitrile rubber, 7/16 inch id, 5/8 inch od, 3/32 inch thick, 6910019800, 1

Agilent

Filter Argon ICP-OES (Vista and 700 series), 6810010000 1

Agilent

Filter drierite-small, 6810008700 1

Agilent

Work coil Radial ICP_ES Series II, 110590490 1

Agilent

Filter Argon ICP-ESO (short) 1

6810008600

Agilent

Bonnet quart for radial torch ICP-OES, 2010070790 Agilent 1

Torch hi-solids radial 1,8mm id injector, 2010095000 1

Agilent

Avatar
CP
-

O RING 716 IDX 58 ODX332IN NIT, 8P Unit(s) 1 AT-6910019800

Filter Argon ICP-OES Vista, 700 Series, 58 Unit(s) 1 AT-6810010000

Filter drierite - small, AA Unit(s) 1 AT-6810008700

WORK COIL RADIAL ICP-ES SERIES II, 8P Unit(s) 1 AT-110590490

Filter Argon ICP-OES short, 58 Unit(s) 1 AT-6810008600

Torch bonnet, quartz, radial ICP, 1/p, AA Unit(s) 1 AT-2010070790

Torch Hi-solids radial 1.8mm id injector, AA Unit(s) 1 AT-2010095000

Avatar
CP
-

Lamp D2 HPLC 228-55626

• Lamp D2 HPLC 893-4755

• Lamp D2 HPLC L2000 892-2550

Avatar
CP
-

Lamp D2 HPLC 228-55626

• Lamp D2 HPLC 893-4755

• Lamp D2 HPLC L2000 892-2550

Avatar
CP
-

Đèn d2 HPLC 228-55626

Đèn d2 HPLC 893-4755

Avatar
CP
-

1. Bộ bảo trì bơm sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

2. Bộ dây mao quản cho module ổn định nhiệt máy Agilent 1260 Infinity

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

3. Tiền cột C18

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu

Kích thước: 12,5 mm x 4,6 mm, 5 µm

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

Đóng gói: Hộp 4 cái

4. Tiền cột C8

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu

Kích thước: 12,5 mm x 4,6 mm, 5 µm

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

Đóng gói: Hộp 4 cái

5. Cột sắc lý lỏng C18 150x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

6. Cột sắc lý lỏng C18 250x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C18 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

7. Cột sắc lý lỏng C8 150x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

8. Cột sắc lý lỏng C8 250x4,6mm 5 µm

Phù hợp với hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent 1206 Infinity LC System

Pha tĩnh: C8 có khóa đầu.

Áp suất tối đa: ≥400 bar

Khoảng pH hoạt động: ≤2-≥9

Avatar
CP
-

PM kit for G1312 binary pump, AA Unit(s) 1 AT-G1312-68741

Capillary, 18cm, .12mm id 1/16 male/male, AA Unit(s) 1 AT-G1313-87304

Capillary ST 105 X 0.12mm S/S, AA Unit(s) 1 AT-01090-87611

ChraSil B100 C18, 150 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1505-B5032

ChraSil B100 C18, 250 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1505-B5034

ChraSil B100 C8, 150 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1515-B5032

ChraSil B100 C8, 250 x 4.6 mm, 5.0um Unit(s) 1 C1515-B5034

ChraSil B100 C8 Guard cartrigde, 10 x 4.6mm, 5um, 5pk Unit(s) 1 C1515-B5036

ChraSil B100 C18 Guard Cartridge 5.0um, 10 x 4.6 mm, 5pk Unit(s) 1 C1505-B5036

Chrasil Guard column holder 10mm, 1/pk Unit(s) 2 C1000-FGH10

Avatar
CP
-

code tên sản phẩm ĐVT số lượng

TKE31100 Cuvette thạch anh 0,2 cm Cái

1.00

TKE33500 Cột C8 ( 250 x 4.6mm; 5µm) Cái

1.00

TKE34200 Cột C8 ( 150 x 4.6mm; 5µm) Cái

1.00

Avatar
CP
-

Tên Code Hãng

Đèn HPLC G1314-60101 Agilent (Mỹ)

Bo mạch tiêm mẫu HPLC Hãng Shimazu - LC2030C3D FFC Z-Z (228-55727-41) Shimazu (Nhật Bản)

HPLC Column ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 5 µm, 4,6 x 250 mm 880668-901 Agilent (Mỹ)

Bộ tiền cột của cột trên Agilent (Mỹ)

LC Inline Filter Pack, 4,6 x 0.5 um 5067-1602 Agilent (Mỹ)

Avatar
CP
-

Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical, BC Unit(s) 1 AT-993967-902

Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK, BC Unit(s) 1 AT-820950-925

Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PK, BC Unit(s) 1 AT-5021-1845

TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um Unit(s) 1 THERMO-26098-1420

365D0291, Thermo Scientific™ GC Syringes for TriPlus™ RSH Autosampler Unit(s) 1 P5120-12567

Avatar
CP
-

[AT-12-3050] Dissolution Sinkers, Capsule Weight, 3 Prong, plastic

Avatar
CP
-

[THERMO-60108-793] SPE Cartridge, HYPERSEP SILICA 500 mg, 10ML, 50/PAK

Avatar
CP
-

50/80 mesh Porapak Q

60/80 mesh Chromosorb 106


Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.