CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

[AT-G3430-61110] 7890B Logic Board With Firmware, 8P

Avatar
CP

[AT-G3430-61110] 7890B Logic Board With Firmware, 8P

7 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Dispersive SPE PSA/GCB/C18 Clean Up Tube (Magnesium sulfate 150mg, PSA 50mg, GCB50mg, C18 50mg), 2ml 50 Hộp

Dispersive SPE (Carbon 500mg /PSA 500mg) 6ml 50 Hộp

Dispersive SPE (PSA 50mg, Magnesium sulfate 150mg, C18 50mg), 2ml 50 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 150mg, C18 50mg), 2ml 20 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 150mg, PSA 50mg, C18 50mg), 2ml 30 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 4g, NaCl 1g) 30 Hộp

Dispersive SPE (Magnesium sulfate 6g, Spdium Acetate 1.5g) 30 Hộp

Cột SPE CHROMABOND Easy, 80 µm, 3 mL/200 mg 30 Hộp

Cột SPE-L 100 µm, Styrenbe-divinybenzene 500mg/3ml 100 Hộp

Cột SPE Poly-sery Cartridge 500mg/6ml 40 Hộp

Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 30 Hộp

Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 30 Hộp

13 Oasis WAX 3cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 um 20 Hộp

Avatar
CP
-

STT part number mô tả Số lượng

phụ kiện cho pump

1 655-1080 plunger Seal 8

2 638-1423 filter ( folw path) 4

3 810-1433 Packing A (PACK 10) 1

4 810-1434 Packing B (PACK 10) 1

5 810-1005 Check valve out 1

6 810-1004 Check valve in 1

7 890-6502 Solenoid valve (For Low Gradient) 3

8 890-1194 Leak Sensor 6

9 885-2920 Drain valve seal 3

10 HI-810-1128 Hitachi, DRAIN VALVE PACKING 3

11 885-1050 packing for 4 ways joint 3

phụ kiện cho auto sampler

12 890-3183 Injection port seal 3

13 890-3243 Injection valve seal 3

14 080-3737 Plunger tip(0.1ml) 1

15 890-3228 L-2200 0.1 ML SYRINGE, For L-2200 1

16 890-2177 Inlet tube assy, ID 0.25 × 0.66 T 3

17 890-2527 W lamp 1

18 810-1355 Screw D 6

19 835-2064 Screw 6

20 F257114 Teflon Tube 1.0IDx0.5Tx10M 1

21 634-1976 Stainless steel pipe, 0.25 mm ID × 1.57 mm OD × 5 m 3

22 L329235 SUS push screw (M6) 12

23 655-1458 SUS push screw S 12

24 638-1099 SUS ferrule (SUS 316) 1/16 inch 24

25 634-1976 Stainless steel pipe, 0.25 mm ID × 1.57 mm OD × 5 m 1

Avatar
CP
-

1100 Gradient valve assembly, G1311-67701, Agilent

Isolation seal for valves, 0100-1852, Agilent

Avatar
CP
-

1100 Gradient valve assembly, G1311-67701, Agilent

Isolation seal for valves, 0100-1852, Agilent

Avatar
CP
-

Dionex 055058 Autosampler Vial Kit, Polystyrene 10 mL w/ caps and septa 100 pcs

Avatar
CP
-

Code Tên sản phẩm ĐVT Tham khảo Số lượng

TKE33900 Cột L10 (150mm x 4.6 mm; 5µm) cái 1. Inertsil CN-3, 5020-01940

2. Discovery Cyano, supelco,

3. Hypersil GOLD™ Cyano, 25805-154630

4. Hypersil BDS Cyano 28805-154630

1.00

TKE33800 Cột L51 (250mm x 4.6 µm; 5µm) cái

1.00

TKE33900 Cột L10 (150mm x 4.6 mm; 5µm) cái

1.00

TKE34000 Cột L67 (250mm x 4.6 mm; 5µm) cái

Avatar
CP
-

Mô tả hàng hóa Đơn vị SL Mã SP

Perkin Elmer, SOLUTION NEXION DUAL DETECTOR Unit(s) 1 PE-N8145059

KIT,NEEDLE Guide REPLMNT, HTS/HTC/LC PA, 8P Unit(s) 1 AT-PALMZ2301

Agilent, Rotary vane pump fluid, AVF 60 GOLD, 1 quart Unit(s) 1 AT-X3760-64005

Perkin Elmer, RED-RED-RED 1.14 MM ID Pharm Tub P Unit(s) 3 PE-B3140730

Perkin Elmer, PURP-WH-PURP 2.79 MM ID Pkg. 6 Unit(s) 3 PE-B3140721

Essential MS Kit Unit(s) 1 SCIEX-5058495

Perkin Elmer, CT R+ MEINHARD Plus Glass Nebulizer for NexION 1000/2000, 1PK Unit(s) 1 PE-N8152373

Perkin Elmer, Left Instrument Filter Unit(s) 1 PE-N8152167

Perkin Elmer, Right Instrument Filter Unit(s) 1 PE-N8152136

Restek, Syringe, SGE model 10mdr-vllma-gt 10ml/ll Unit(s) 1 RT-24889

Hamilton 2.5 ml Syringe, Model 1002 TLL SYR with Slots, NDL Sold Separately Unit(s) 5 HA-81427

10uL Syringe Model 701 FN CTC (6.6 mm) C-Line FN (26s/AS), ea. Unit(s) 2 HA-203205

Hamilton 701N 10uL (26S/50/AS) TQ Unit(s) 5 HA-202454

Perkin Elmer, SV40BI exhaust filter Kit Unit(s) 1 PE-N8145005

Perkin Elmer, Fluid - PFPE FOMBLIN LVO 420 1 lit Unit(s) 1 PE-N8145003

Perkin Elmer, NICKEL SAMPLER FOR NEXION Unit(s) 2 PE-W1033612

Perkin Elmer, NICKEL SKIMMER FOR NEXION Unit(s) 1 PE-W1026356

One-Piece Quartz Torch, 2.0 mm I.D. Injector - Blue/Purple Mark Unit(s) 1 PE-N8152472

PVC Pure Flared Two-Stop Pump Tubing - 0.19 mm I.D., Orange/Red, Pkg. 12 Unit(s) 3 PE-N8152401

O-Ring 1/4 in. ID x 1/16 w/PTFE, 1PK Unit(s) 2 PE-W1024319

Viton Torch O-Ring, 2.8 mm I.D. for NexION 1000/2000 Unit(s) 2 PE-N8152476

PVC Pure Flared Two-Stop Pump Tubing - 0.51 mm I.D., Orange/Yellow, Pkg. 12 Unit(s) 3 PE-N8152405

Perkin Elmer, GASKET SAMPLER Unit(s) 1 PE-W1040148

Perkin ElmerSantoprene Standard Two-Stop Pump Tubing - 1.3 mm I.D., Gray/Gray, Pkg. 12 Unit(s) 3 PE-N8152415

Perkin Elmer, SOLUTION NEXION SETUP Unit(s) 1 PE-N8145051

Restek, PDMS SPME Fiber (polydimethylsiloxane) fiber thickness 100um fiber length Unit(s) 1 RT-27480.3

06-5529 , Comp Service Kit 2750 Unit(s) 1 P3420-04825

Genius 1024 Annual Service Kit, ea. Unit(s) 1 PEAK-08-9110

PEAK, 02-4640 Fltr Element repl Inlet 3/8" NPT 02-4639 Unit(s) 3 1000797

Perkin Elmer, CHEM CHILLER COOLANT Unit(s) 1 PE-WE016558

Dual Filament Assy ISQ Series TSQ Series Unit(s) 1 THERMO-1R120404-1940

GC cartridge Triple – Hespacific Unit(s) 1 THERMO-60180-825

32G MTL NDL REGULAR FLOW KIT Unit(s) 1 THERMO-OPTON-53010

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer

1.               

Kim hút mẫu 10ML

- Kim hút mẫu

- Dung tích: ≥ 10ml

Mã hàng: 24889

Thương hiệu: Restek

Xuất xứ: G20

- Kim hút mẫu

- Dung tích: 10ml

1.       

Lõi lọc bảo vệ cột 2mm, 2µm

- Dùng cho Hộp bảo vệ Trident

- Đường kính trong: ≤ 2mm

- Độ xốp: ≤ 2µm

- Quy cách đóng gói: 5 cái/ Hộp

Mã hàng: 25057

Hãng sản xuất: Restek

Xuất xứ: G20

- Dùng cho Hộp bảo vệ Trident

- Đường kính trong: 2mm

- Độ xốp: 2µm

- Quy cách đóng gói: 5 cái/ Hộp

2.               

Lõi lọc C18 bảo vệ cột 10mm, 5µm

- Dùng cho Hộp bảo vệ Ultra C18

- Đường kính trong: ≤ 2,1mm

- Chiều dài: 10mm ± 5%

- Kích thước hạt: ≤ 5µm

- Quy cách đóng gói: 3 cái/ Hộp

Mã hàng: 917450212

Hãng sản xuất: Restek

Xuất xứ: G20

- Dùng cho Hộp bảo vệ Ultra C18

- Đường kính trong: 2,1mm

- Chiều dài: 10mm

- Kích thước hạt: 5µm

- Quy cách đóng gói: 3 cái/ Hộp

1.       

SPME Fiber Assembly PDMS

- Kích cỡ kim: ≥ 23ga

- Đường kính: ≥ 100 μm (PDMS)

- Chiều dài: ≥ 10mm

- Quy cách đóng gói: 3 cái/ hộp

Mã hàng: 27480.3

Hãng sản xuất: Restek

Xuất xứ: G20

- Kích cỡ kim: 23ga

- Đường kính: 100 μm (PDMS)

- Chiều dài: 10mm

- Quy cách đóng gói: 3 cái/ hộp

1.       

Cột sắc ký khí RTX-BAC 1

- Độ dày màng: ≤ 1,8µm

- Đường kính trong: ≤ 0,32mm

- Chiều dài cột: ≥ 30m

Mã hàng: 18003

Hãng sản xuất: Restek

Xuất xứ: G20

- Độ dày màng: 1,8µm

- Đường kính trong: 0,32mm

- Chiều dài cột: 30m

2.               

Liner cho máy Sắc ký khí HS-GC/FID Scion model 456 GC

- Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate

- Đường kính trong (ID): 4,0 mm

- Chiều dài: 78,5mm

- Đường kính ngoài (OD): 6,5 mm

- Vật liệu đóng gói lót: Len thạch anh

- Quy cách đóng gói: 5 chiếc/hộp

Mã hàng: 23332

Thương hiệu: Restek

Xuất xứ: G20

- Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate

- Đường kính trong (ID): 4,0 mm

- Chiều dài: 78,5mm

- Đường kính ngoài (OD): 6,5 mm

- Vật liệu đóng gói lót: Len thạch anh

- Quy cách đóng gói: 5 chiếc/hộp

3.               

Liner O-ring cho máy Sắc ký khí HS-GC/FID Scion model 456 GC

- Vật liệu: Viton

- Vừa vặn với lớp lót chia đôi (6,3 mm OD) hoặc không chia đôi (6,5 mm OD)

- Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp

Mã hàng: 22241

Thương hiệu: Restek

Xuất xứ: G20

- Vật liệu: Viton

- Vừa vặn với lớp lót chia đôi (6,3 mm OD) hoặc không chia đôi (6,5 mm OD)

- Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp

4.               

Ferrule GC cho máy Sắc ký khí HS-GC/FID Scion model 456 GC

- Vật liệu: VG2, 60% Vespel/40% than chì

- Đường kính trong của Ferrule (ID): 0,5 mm

- Phù hợp với đường kính trong của cột (ID): 0,32 mm (silica nung chảy); 0,25/0,32 mm (MXT)

- Kích thước lắp: 1/16"

- Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp

Mã hàng: 20212

Thương hiệu: Restek

Xuất xứ: G20

- Vật liệu: VG2, 60% Vespel/40% than chì

- Đường kính trong của Ferrule (ID): 0,5 mm

- Phù hợp với đường kính trong của cột (ID): 0,32 mm (silica nung chảy); 0,25/0,32 mm (MXT)

- Kích thước lắp: 1/16"

- Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp

5.               

Cột lọc khí mang Helium, gồm bộ filter chỉ thị - Độ ẩm, oxy, Hydrocarbon

- Cột lọc ẩm:

+ Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: Màu vàng/cam để xóa

+ H2O (g): 7,2

+ Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

- Cột lọc oxy:

Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: xanh đến xám

+ O2 (ml): 150

+ Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

- Cột lọc Hydrocarbon:

Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: không có chỉ báo

+ Hydrocacbon (g) (dưới dạng n -butan): 12

- Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

Mã hàng: 22028, 22029, 22030

Thương hiệu: Restek

Xuất xứ: G20

- Cột lọc ẩm:

+ Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: Màu vàng/cam để xóa

+ H2O (g): 7,2

+ Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

- Cột lọc oxy:

Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: xanh đến xám

+ O2 (ml): 150

+ Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

- Cột lọc Hydrocarbon:

Chất lượng khí đầu ra (%): >99,9999 %

+ Áp suất tối đa/ Tốc độ dòng chảy tối đa: 15 bar 217 psi/7 L/phút

+ Thay đổi màu chỉ báo: không có chỉ báo

+ Hydrocacbon (g) (dưới dạng n -butan): 12

- Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp

Avatar
Discard

Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.