CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

bình triển khai sắc ký cao 22cm x ngang 22cmx rộng 11 cm

Avatar
CP

bình triển khai sắc ký cao 22cm x ngang 22cmx rộng 11 cm

12 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

STT TÊN CODE Hãng SL

1 Back ferrules 1/8 '' Brass, 10pk 5180-4115 Agilent 1

2 Front Ferrules 1/8 '' Brass 10pk 5180-4109 Agilent 1

Avatar
CP
-

Eclipse XDB-C8 Grd Crtds 4.6x12.5 4/PK, BC Unit(s) 1 AT-820950-926

Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK, BC Unit(s) 1 AT-820950-925

Avatar
CP
-

Đĩa 96 Giếng MicroAmp 4346906 0,1mL
Dãy Nắp Ống Realtime PCR Thermo 4323032
Ống Realtime PCR Thermo 4358293 0.1 mL
Đĩa F96 96 giếng Thermo 442404

Avatar
CP
-

[G20163-C13984] ChraPart #G20163-C13984, alternative to part# 2140-0820, Long Life Deuterium Lamp, RFID (2000 hr), Comparable to OEM # 2140-0820, Unit(s) 1 G20163-C13984

[228-55626-00] Shimadzu, LAMP D2 PDA, L12519-01 Unit(s) 1 228-55626-00

[228-34016-02] Shimadzu, LAMP D2 Unit(s) 1 228-34016-02

[AT-01018-22707] Agilent, PTFE Frits 5PK Unit(s) 2 AT-01018-22707

Avatar
CP
-

[AT-G7005-60061] Filament,high temperature EI for GCMS, AA

Avatar
CP
-

Quy cách YCKT Code/Hãng SL

4 cái / gói Bảo vệ cột SB-Aq (cỡ hạt 5 um, đường kính trong 4.6 mm, dài 12.5 mm), tương đương cột bảo vệ ZORBAX StableBond Aq, Agilent 820950-933. Agilent 820950-933. 2

Bộ Dùng cho bơm 1260 cùa LC Infinity Agilent Agilent/ G1310-68741 1

1 Cái/Gói Bao gồm: 1 liner chia dòng, 5 septa, 1 O-ring cho liner, 1 miếng đệm mạ vàng có vòng đệm, 1 cột chia dòng, 2 O-ring. Agilent/5188-6496 2

Bộ Đường kính trong ống mao dẫn 0.12 mm, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent. Agilent/ G1367-87012 1

5 cái/hộp Thủy tinh, chiều dài 78,5mm; thể tích 870uL; chia dòng, có bông thủy tinh ở phần thắt lại trên thân, áp suất thấp (low pressure drop), Ultra inert, có kèm O-ring, phù hợp với GC 7890A. Agilent Technologies/ 5190-3165 2

100 Lọ/ Hộp Thủy tinh trong, kích thước lọ 75 mm x 22.75 mm Agilent/5188-2753 3

1 Cây/hộp Chất liệu pha tĩnh Polyethylene Glycol (PEG), chiều dài 30 m, đường kính trong 0,25 mm; lớp film pha tĩnh dày 0,25 µm; khoảng nhiệt độ: 20oC-250/260oC Agilent/122-7032 1

cái Cột zorbax extend-C18, 80Ao, kích thước 4.6x250mm, 5µm. Nhiệt độ tối đa chịu được 40oC ở pH từ 8-11.5. Ngưỡng pH hoạt động từ 2-11.5. Dùng cho sắc ký pha đảo. 770450-902, Agilent 1

1 Quart/Chai Dầu cho bơm chân không, sử dụng cho GC-MS, 1 quart tương đương 946 ml. Thành phần polyalphaolefin tổng hợp cao cấp. Agilent/5191-5851 1

2 Cái / Gói Thép không gỉ, phù hợp khi kết nối với buồng tiêm mẫu cho máy sắc ký khí GC 7890A. Agilent Technologies/ 5181-8830 2

10 Cái / Gói Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A Agilent Technologies/ 5181-3323 2

10 Cái / Gói Bằng graphite, kích thước 0,4mm, sử dụng cho cột có đường kính 0,25mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Agilent 7890A Agilent Technologies/ 5062-3514 2

1 Cái / Hộp Dây đánh lửa cho GC MS chịu được nhiệt độ cao cho EI, phù hợp với GC MS MS 7000B Agilent Agilent Technologies/ G7005-60061 2

5 mét / cái Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.13 mm id, 5 m 5042-6461 agilent 1

5 mét / cái Thông số: PEEK, 1.6 mm od, 0.25 mm id, 5 m 5042-6463 Agilent 1

1 cái/hộp Phù hợp cho đầu dò DAD của Agilent 1260. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá "Agilent/

2140-0820" 1

Cái Phù hợp để trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent G3280-67062 - Agilent 3

1 Cái / Gói Kim tiêm mẫu cho sắc ký khí, thể tích 10 µl, chiều dài 50 mm, 23 gauge, cone tip;sử dụng cho hệ tiêm mẫu tự động GC PAL "Agilent -

Malaysia

8010--0351" 5

1 cái/hộp "Thể tích: 10µL

Mũi kim tròn đầu (Cone)

Kim dính liền với Syringe

Chiều dài needle: 51 mm

Needle gauge: 26s

Phù hợp cho bộ tiêm mẫu tự động CTC CompiPal" Agilent Technologies/ G6500-80116 2

100 Cái / Gói Miếng đệm đường kính 11 mm, không dính, chịu nhiệt đến 400°C Agilent Technologies/ 5183-4757-100 1

Cái Phù hợp để bít chặn các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS 7700x Agilent G3138-65129 - Agilent 3

2 Cái/Gói Nút dành cho cột mao quản, sử dụng trong sắc ký khí Agilent/5181-8830 1

Cái Phù hợp để dẫn, nối các kênh của bộ trộn dòng nội chuẩn và mẫu cho máy ICPMS Agilent 5064-8023 - Agilent 3

1 Cái/Hộp Phù hợp với nguồn ion hoá EI GCMS Agilent 5975, 7000B Agilent Technologies/ G7005-60061 2

10 cái / gói Bao gồm vòng đệmtrước và sau, phù hợp cho ống đường kính 1.6mm của máy ICPMS agilent 5064-8024 - Agilent 3

Cái Thép không gỉ, thể tích 100µL, phù hợp cho bộ tiêm mẫu G1367E của Agilent. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá. Agilent/ 5067-4710 1

Avatar
CP
-

5190-9067 Agilent (Mỹ)

228-34016-02 Shimadzu

228-64106-44 Shimadzu

G1314-60100 Agilent (Mỹ)

222-63621-02 Shimadzu

892-2550 Hitachi

893-0800 Hitachi

228-45574-96 Shimadzu

228-43200-44 (or 228-43200-94) Shimadzu

228-43200-42 (or 228-43200-92) Shimadzu

068353 Thermo (Mỹ)

079805 Thermo (Mỹ)

057574 Thermo (Mỹ)

50500256 Ấn

Avatar
CP
-

Cap,9mm blu scrw bnd,prslt PTFE/S,1000PK, 58 Unit(s) 1 AT-5190-9067

Shimadzu, LAMP D2 Unit(s) 1 SI-228-34016-02

Stainless Steel Connecting Pipe Used to Connect The Injection Port and The High Pressure Valve Unit(s) 1 SI-228-64106-44

D2 Lamp L6903 with Box, 58 Unit(s) 1 AT-G1314-60100

Shimadzu, D2 Lamp, SPD-M40 Unit(s) 1 SI-228-63621-02

Hitachi, D2 lamp, MAIN UNIT : 6420 UV-VIS Unit(s) 1 HI-892-2550

Hitachi, CHECK VALVE IN, Unit(s) 1 HI-893-0800

Shimadzu, DRAIN VALVE ASSY, 20AT Unit(s) 1 SI-228-45574-96

SHIMADZU Button panel Unit(s) 1 SI-228-43200-44

Shimadzu Pump Control Panel PANEL ASSY LC-20AT Unit(s) 1 SI-228-43200-42

068353 Acclaim Mixed-Mode WCX, 5um (4.6 x 150 mm) Unit(s) 1 THERMO-068353

IonPac CS16 Analytical Column (5 x 250 mm) Unit(s) 1 79805

Dionex IonPac IC Columns, CG16, 5X50MM Unit(s) 1 THERMO-057574

Avatar
CP
-

Tên hàng Code Hãng Đơn vị tính Số lượng

Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK, 58 5182-0714 Agilent (Mỹ) 100pcs/pk. 10

Vial,screw,2ml,ambr,cert,100PK, 58 5188-6535 Agilent (Mỹ) 100pcs/pk. 10

Blue screw caps (không xẻ rãnh) 5182-0717 Agilent (Mỹ) 100/pk 10

Blue screw tp,pre-slit PTFE/Si septa (xẻ rãnh) 5183-2076 Agilent (Mỹ) 100/pk 10

Avatar
CP
-

Dionex IonPac IC Columns, AS16, 4X250MM Unit(s) 1 THERMO-055376

Dionex IonPac IC Columns, AG16, 4X50MM Unit(s) 1 THERMO-055377

Avatar
CP
-

IonPac AS19 Analytical column (2x250mm) Unit(s) 1 THERMO-062886

IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm) Unit(s) 1 THERMO-062888

Avatar
CP
-

Bột làm sạch C18 Bột C18. cỡ hạt 40µm. 12213012 Agilent - Mỹ Lọ 100g 12

Bột làm sạch GCB Chất hấp phụ SPE. carbon 5982-4482 Agilent - Mỹ Hộp 25g 2

Bột làm sạch PSA Chất hấp phụ SPE. amin bậc 2 (PSA) 5982-5753 Agilent - Mỹ Lọ 100 g 16

Cột chiết pha rắn chất hấp phụ C18 500 mg. thể tích 3 mL Thể tích 3 mL. loại 500 mg. cỡ hạt 40 µm 12102028 Agilent - Mỹ Hộp 50 chiếc 10

Cột chiết pha rắn trao đổi anion mạnh loại 500mg. 6 mL Cột chiết pha rắn trao đổi anion mạnh loại 500mg. 6 mL 12102144 Agilent - Mỹ Hộp 30 cái 5

Cột chiết pha rắn trao đổi cation mạnh loại 500 mg. 3 mL Cột chiết pha rắn trao đổi cation mạnh loại 500 mg. 3 mL. cỡ hạt 40 µm 12102040 Agilent - Mỹ Hộp 50 chiếc 15

Cột chiết phân tán pha rắn 2 mL có chứa than hoạt tính Ống chiết pha rắn d-SPE. thể tích 2mL. Thành phần 50 mg PSA. 50 mg C18EC. 7.5 mg GCB. 150 mg MgSO4. 5982-0028 Agilent - Mỹ Hộp 100 cái 4

Cột sắc ký C18 (2.1 x 150 mm. 3.5um) Pha tĩnh C18. đường kính trong 2.1 mm. chiều dài 150 mm. kích thước hạt 3.5 µm. khoảng pH làm việc 2-9 959763-902 Agilent - Mỹ Cái 2

Cột sắc ký khí hạt nhồi chứa 5% phenyl khích thước 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm Cột sắc ký khí. độ dày lớp màng 0.25 µm. đường kính trong 0.25 mm. chiều dài 30 m. hạt nhồi chứa 5% diphenyl. khoảng nhiệt độ: -60 °C-325/350 °C 122-5532UI Agilent - Mỹ Hộp 3

Insert thủy tinh thể tích 150 µL. chân đế bằng polymer Insert vial thủy tinh. thể tích 150µl. Kích thước: 28mm x 4.8mm. chân đế bằng nhựa polymer. 5183-2088 Agilent - Đức Hộp 100 cái 19

Lọ vial 2 ml và nắp Vật liệu thủy tinh kích thước 12x32mm. có chia vạch. nắp xoáy kích thước 12mm và septum bằng vật liệu PTFE/silicone 5182-0553 Agilent - Mỹ Hộp 100 cái 60

Nắp vial có rãnh Nắp có rãnh. kích thước 12 mm có septa PTFE/silicon 5183-2076 Agilent - Mỹ Túi 100 chiếc 27

Ống chiết phân tán pha rắn 2 mL Ống chiết pha rắn d-SPE. thể tích 2ml. Thành phần 50mg PSA. 150 mg MgSO4 5982-5022 Agilent - Mỹ Hộp 100 cái 5

Tiền cột C18. kích thước hạt 1.8 µm. đường kính trong 2.1 mm Tiền cột C18. kích thước hạt 1.8 µm. đường kính trong 2.1 mm. giới hạn áp suất 1200 bar 821725-903 Agilent - Mỹ Hộp 3 cái 2


Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.