CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bond Elut C18 INT cartridge, LRC, 500 mg, 10 mL, 40 µm, 50/pk code: 12113123

Avatar
CP

Bond Elut C18 INT cartridge, LRC, 500 mg, 10 mL, 40 µm, 50/pk code: 12113123

14 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Túi tedlar để lấy mẫu CEL Scientific Corporation loại 10 lít SL: 10 cái

[SKC-231-944] 10 Liter Tedlar Bags (Box of 10). 14.5'' x 18'' each. Fitting: Polypropylene

Avatar
CP
-

5982-5752 C18 Endcapped,100g Bulk Sorbent- 36 chai

5982-5753 Primary Secondary Amine (PSA), 100g - 26 chai

12213076 BONDESIL-AL-N, 100GM -16 chai

Avatar
CP
-

STT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ & TÍNH NĂNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH THÔNG TIN Maker

1 PY1-3512 Needle nut (3pcs) (Nút giữ kim, 3 cái/ gói) Stainless steel 1/16” Frontier Laboratories Ltd

2 670-11009 Nut, SSNE 16/012 (5pcs) (Ốc siết cột, 5 cái/ gói) Stainless Steel 1/16" Fittings Shimadzu

3 PY1-3018A Quartz pyrolysis tube A3030 (Ống thạch anh cho Py) For PY-3030, L 120 mm , made of quartz Frontier Laboratories Ltd

4 225-10340-91 Filament D Assy (Dây đốt) Shimadzu

5 225-09340-11 EM, AF625 (Bộ nhân điện tử của đầu dò MS) ETP Electron Multipliers AF625 for GCMS-QP5050, 5000, ICPMS-2030 Shimadzu

6 221-42559-92 Filter assy (Trap Split) (Bẫy lọc khí) Trap Filter, AFC Protection, 1pc Shimadzu

7 PY1-2028 Inlet outlet septum (20pcs) (Đệm cho ống dẫn khí (20 chiếc)) For connecting tubes, with hole Frontier Laboratories Ltd

8 221-48813-82 Valve Assy Saginomiya (Van điều khiển khí) Shimadzu - Lysee

Avatar
CP
-

Mô tả hàng hóa Đơn vị SL Mã SP

[PE-N0790131] Perkin Elmer, 1-Slot Demountable Quartz Torch for Avio 200/500, 1pk Unit(s) 1 PE-N0790131

[PE-N8145012] Perkin Elmer, Glass Type C Nebulizer 0.5mL/min Unit(s) 1 PE-N8145012

N0773119

[PE-B3140730] Perkin Elmer, RED-RED-RED 1.14 MM ID Pharm Tub P Unit(s) 1 PE-B3140730

[PE-B3140721] Perkin Elmer, PURP-WH-PURP 2.79 MM ID Pkg. 6 Unit(s) 1 PE-B3140721

Avatar
CP
-

STT Code Tên hàng hóa Hãng

1 122-5532 DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, JW Cái Agilent

2 963954-302 Eclipse XDB-C18 Solv Save 3.5u,3.0x150mm, BC Cái Agilent

3 5062-3514 Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK, 58 10 cái/gói Agilent

4 C5062-3514 10 cái/gói Chratec

5 5190-3163 Liner,UI,splitless,single taper,GW, 5/pk, 58 5 cái/gói Agilent

6 C5190-3163 5/pk, Chratec

7 5183-2085 250ul pulled pntconical glas insrt,100pk, 58 100 cái/gói Agilent

8 5183-4761 Non-Stick Long Life Inlt Septa 11mm 50pk 50 cái/gói Agilent

9 C5183-4761 50pk Chratec

10 5182-0731 Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk, 58 100 cái/gói Agilent

11 C5182-0731 100 cái/gói Chratec

12 5181-1267 Syringe, 10 µl cho GC Cái Agilent

13 G20163-15173 Chratec

14 5181-1267 Syringe, 10ul tapered, FN 23- 26s/42/HP Cái Agilent

15 C5181-1267 Chratec

16 19091S-433 HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u, JW Cái Agilent

17 963954-302 Eclipse XDB-C18 Solv Save 3.5u,3.0x150mm, BC Cái Agilent

18 G7005-6001 Filament,high temperature EI for GCMS, AA Cái Agilent

19 5041-2168 Agilent SS filter, solvent inlet Agilent

20 C2313-18920 Chratec

21 5183-4761 Non-Stick Long Life Inlt Septa 11mm 50pk 50 cái/gói Agilent

22 C5183-4761 50 cái/gói Chratec

23 G1958-60137 Nebulizer(needle SST316 replacement) kit, AA Gói Agilent

24 G4226-87201 Needle Assembly, AA Cái Agilent

25 C2313-17810 Chratec

26 G1367-87012 Low Carry Over Seat 0.12, AA Cái Agilent

27 C2313-19960 Chratec

28 G1313-87201 Needle, G1313A Autosampler, AA Cái Agilent

29 C2313-18900 Chratec

30 5182-0731 Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk, 58 100 cái/gói Agilent

31 C5182-0731 Chratec

32 0100-1516 Fitting-Fingertight PEEK for 1/16in, 58 Cái Agilent

33 C2313-20440 Chratec

34 5191-5851 Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1Q Cái Agilent

35 9301-0722 12mm Plastic vial rack, 5/PK, 58 5 cái/gói Agilent

Avatar
CP
-

Xenon ushio UXL 152 ; code: 650-1500

Avatar
CP
-

Cột HPLC – sắc kí lỏng:

• Hypersil Silica (250 mm x 4,6 mm x 5 µm)

• Zorbax XDB-C18 (150 mm x 4,6 mm x 3,5 µm)

• Nova-Pak C18 (150 mm x 3,9 mm x 4µm)

• YMC-Triart C18 ExRS (150mm x 4.6mm x 3 µm)

• Diacel Chiral AGP (150 mm x 4.0 mm 5 um)

• Cột GC – sắc kí khí:

• RTX-624 (75m x 0,53mm x 3µm)

• Stabilwax-DA (30m x 0,53 mm x 1µm)

• DBWAX 30 m x 0,53 mm x 1 µm

Avatar
CP
-

250x4,6mm 5um Hypersil Silica Column Unit(s) 1 THERMO-30005-254630

Eclipse XDB-C18 4.6x150,3.5u Rapid Resol, BC Unit(s) 1 AT-963967-902

Nova-Pak C18 Column 60A 4um 3,9 x 150mm, Box of 1 Unit(s) 1 W-WAT086344

YMC-Triart C18 ExRS Metal-free Column, 8nm, 3um, 150 x 4.6mm Unit(s) 1 TAR08S03-1546PTP

CHIRALPAK AGP 5um 150x4,0mm LC Column Unit(s) 1 DAICEL-30714

Restek, Rtx-624 Cap. Column 75m, 0.53mm id, 3.00um Unit(s) 1 RT-10974

Restek, Stabilwax-DA Cap. Column 30m, 0.53mm id, 1.00um Unit(s) 1 RT-11055

DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u, JW Unit(s) 1 AT-125-7032

Avatar
CP
-

Tên hàng hóa Mã hàng Xuất xứ Quy cách Số lượng

Inlet cooling air filter for MP-AES, AA G8000-68002 Agilent (Mỹ) Cái 1

Cartridges,SplitVentTrap(3), 58 RDT-1023 Agilent (Mỹ) Cái 1

Pre-optics cone for 5100 ICP-OES, 1/pk, AA G8010-68109 Agilent (Mỹ) Cái 1

J&W DB-FastFAME GC column, 20 m, 0.18 mm, 0.20 μm, 7 inch cage G3903-63010 Agilent (Mỹ) Cái 1

HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.12um, JW 19091R-303 Agilent (Mỹ) Cái 1

Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK, 58 5181-3323 Agilent (Mỹ) Gói 10 cái 2

Filament,high temperature EI for GCMS, AA G7005-60061 Agilent (Mỹ) Hộp 2

Gas Clean Filter Carrier Gas, 58 CP17973 Agilent (Mỹ) Cái 2

Gold Plated Inlet Seal with Washer, AA 5188-5367 Agilent (Mỹ) Cái 2

Leak detector 8oz, 58 9300-0311 Agilent (Mỹ) Cái 2

Liner, 2 mm dimpled deactivated, 58 5190-2296 Agilent (Mỹ) Cái 5

Gas Clean Filter Oxygen, 58 CP17970 Agilent (Mỹ) Cái 2

Easy-Fit Peristaltic pump tubing, st 1 pack of 12 pcs 5005-0021 Agilent (Mỹ) Gói 1

Easy-Fit PeriPump Tubing, samples, PVC clear, 2-stop white/white, 12 mm ID, 12 pc/PAK 5005-0020 Agilent (Mỹ) Gói 1

Easy-Fit Peristaltic Pump Drain Tube yellow/blue 12/pk 5005-0022 Agilent (Mỹ) Gói 1

Peri pump tubes, PVC, blue/blue. 12/pk, 58 3710034600 Agilent (Mỹ) Gói 1

Peri pump tubes, PVC, white/white. 12/pk, 58 3710034400 Agilent (Mỹ) Gói 1

Syringe, 10ul 23/26 ga, GT, FN, Taper, 58 5181-3354 Agilent (Mỹ) Gói 2

Seaspray nebulizer(glass) U-series 1/pk, AA G8010-60255 Agilent (Mỹ) Cái 1

Liner,UI,splitless,sngle taper,glasswool, 58 5190-2293 Agilent (Mỹ) Cái 10

Avatar
CP
-

KYA-Technologies, HIQ SIL C18HS, 4.6 MM X 150 MM, 5um, 1pk Unit(s) 1 A046-150-05-100HS

KYA-Technologies, HIQ SIL C18HS, 4.6mm ID x 10mm Guard Cartridge, 10pk Unit(s) 1 A046-010-05-100-10HS-CG

Cartridge Guard Column Adaptor, 1pk Unit(s) 1 P4323-21443

KYA-Technologies, HIQ SIL C18HS, 4.6 MM X 250 MM, 5um, 1pk Unit(s) 1 A046-250-05-100HS

Avatar
CP
-

Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um, BC Unit(s) 1 AT-695975-902

Poroshell 120, UHPLC Guard,EC-C18,4.6mm, BC Unit(s) 1 AT-820750-911

Avatar
CP
-

Hệ thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) phân tích kim loại nặng    

Model: ZA3000

Hãng sản xuất: HITACHI-Nhật Bản)

Cell đo As 1 Cái

Code : 7J0-8861

Hãng sản xuất : Hitachi – Nhật Bản

· Chất liệu: Thủy tinh thạch anh

Chống ăn mòn cao

· Chịu nhiệt độ cao

· Hệ số giãn nhiệt thấp

Đảm bảo độ chính xác cao

Sample cup 5 Set

Code : 6J0 - 1057

Hãng sản xuất : Hitachi – Nhật Bản

Gói 100 cái

· Lọ đựng mẫu

Nhựa, thể tích 1,5mL

Piston rod 1 Cái

Code : 7J0-2512

Hãng sản xuất : Hitachi – Nhật Bản

Cánpiston, bằng thép

Avatar
CP
-

Seat assembly 0.12mm 1290 Infinity LC, AA Unit(s) 1 AT-G4226-87012

HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um, JW Unit(s) 1 AT-112-88A7

Avatar
CP
-

TT Tên hàng Code Hãng Đơn vị tính Số lượng

1 10 Liter Tedlar Bags (Box of 10). 14.5'' x 18'' each. Fitting: Polypropylene 231-944 SKC (Mỹ) Hộp 10 cái 1

2 Inlet cooling air filter for MP-AES, AA G8000-68002 Agilent (Mỹ) Cái 1

3 Cartridges,SplitVentTrap(3), 58 RDT-1023 Agilent (Mỹ) Cái 1

4 Pre-optics cone for 5100 ICP-OES, 1/pk, AA G8010-68109 Agilent (Mỹ) Cái 1

5 J&W DB-FastFAME GC column, 20 m, 0.18 mm, 0.20 μm, 7 inch cage G3903-63010 Agilent (Mỹ) Cái 1

6 HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.12um, JW 19091R-303 Agilent (Mỹ) Cái 1

7 Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK, 58 5181-3323 Agilent (Mỹ) Gói 10 cái 2

8 Filament,high temperature EI for GCMS, AA G7005-60061 Agilent (Mỹ) Hộp 2

9 Gas Clean Filter Carrier Gas, 58 CP17973 Agilent (Mỹ) Cái 2

10 Gold Plated Inlet Seal with Washer, AA 5188-5367 Agilent (Mỹ) Cái 2

11 Leak detector 8oz, 58 9300-0311 Agilent (Mỹ) Cái 2

12 Liner, 2 mm dimpled deactivated, 58 5190-2296 Agilent (Mỹ) Cái 5

13 Gas Clean Filter Oxygen, 58 CP17970 Agilent (Mỹ) Cái 2

14 Easy-Fit Peristaltic pump tubing, st 1 pack of 12 pcs 5005-0021 Agilent (Mỹ) Gói 1

15 Easy-Fit PeriPump Tubing, samples, PVC clear, 2-stop white/white, 12 mm ID, 12 pc/PAK 5005-0020 Agilent (Mỹ) Gói 1

16 Easy-Fit Peristaltic Pump Drain Tube yellow/blue 12/pk 5005-0022 Agilent (Mỹ) Gói 1

17 Peri pump tubes, PVC, blue/blue. 12/pk, 58 3710034600 Agilent (Mỹ) Gói 1

18 Peri pump tubes, PVC, white/white. 12/pk, 58 3710034400 Agilent (Mỹ) Gói 1

19 Syringe, 10ul 23/26 ga, GT, FN, Taper, 58 5181-3354 Agilent (Mỹ) Gói 2

20 Seaspray nebulizer(glass) U-series 1/pk, AA G8010-60255 Agilent (Mỹ) Cái 1

21 Liner,UI,splitless,sngle taper,glasswool, 58 5190-2293 Agilent (Mỹ) Cái 10


Legal Notice

Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.

CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.