CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

G3280-67009 cone gasket

Avatar
CP
G7002-80103EMV horn2
5188-5367Gold plate 
5183-4712liner1 pack
05988-20066col nut4
5062-3508MS ferrule5
5080-8853GC ferrule1 pack
G3280-67009cone gasket1 pack
G3280-67040samping cone1
01018-22707frit filter1 pack
G1310-68742seal wash1 pack
5063-6589piston seal1 pack
G1312-60020Cartridge for Active Inlet Valve, 600 bar1
2140-0820InfinityLab long-life deuterium DAD/MWD lamp 
Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer
STTDanh mục hàng hóaĐVTKhối lượngXuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm


IHoá chất tiêu hao thường xuyên27Amido blackLọ6Nhãn hiệu: Lynn Peavey
Xuất xứ: G20

88Dầu soi kính hiển viLọ 10ml5Code: 15008
Hãng sx: Optika
Xuất xứ: G20

113Dual detector calibration solution/ dung dịch chuẩn detectorChai1Hãng sx: Perkinelmer
Xuất xứ: G20

161Kít hóa chất chuẩn Chemical KitHộp2Part Number: 4406127
Hãng sx: Sciex
Xuất xứ: G20

183Mực lăn vân lốpTuýp40Hãng sx: iDldenticator
Xuất xứ: G20

202Nến tinh khiếtTúi250Code: 39602012
Nhà sản xuất: Leica Biosystems
Xuất xứ: Mỹ

249Thuốc nhuộm DefineChai60Hãng sx: Leica
Xuất xứ: Mỹ

250Thuốc nhuộm EosineChai60Hãng sx: Leica
Xuất xứ: Mỹ

251Thuốc nhuộm HematoxilinChai60Hãng sx: Leica
Xuất xứ: Mỹ

IIVật tư tiêu hao thường xuyên25Bộ bảo dưỡng bơmHộp1Code: 6040.1956B
Hãng sx: Thermo
Xuất Xứ: G20

45Buồng phun mẫu thủy tinhHộp1Code: 2010101000
Hãng sx: Brucker
Xuất xứ: G20

67Compressor service kit 2750/2755Hộp1Hãng sx: Thomas
Xuất Xứ: Châu Âu

68Coolant Fluid/ nước làm mátLọ10Code: WE016558
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

69Cột giảChiếc1Code: MS402200
Hãng sx: Frontier Lab
Xuất Xứ: G20

70Cột lọcChiếc1Code: 60180-826
Hãng sx: Thermo
Xuất Xứ: G20

87Dây dẫn nước rửa cho AS10, 1.14mm PK6Hộp3Code: B3140730
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

88Dây dẫn nước thải cho AS10, 2.79mm Pk6Hộp3Code: B3140721
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

96Essential MS Kit/ Bộ kít thiết yếu cho MSBộ1Code: 5058495
Hãng sx: Sciencix
Xuất Xứ: G20

101Ferrule GC 0.1-0.32mmHộp1Code: 290GA139
Hãng sx: Thermo
Xuất Xứ: G20

103FilamentChiếc1Code: 1R120404-1940
Hãng sx: Thermo
Xuất Xứ: G20

105Filter Element PaperChiếc3Code: 02-4640
Hãng sx: Peak Scientific
Xuất Xứ: G20

135Glass Nebulizer, type CChiếc1Code: N8152373
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

140Instrument Filter (Left)/ tấm lọc bên trái thiết bịChiếc1Code: N8152167
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

141Instrument Filter (Right)/ tấm lọc bên phải thiết bịChiếc1Code: N8152136
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất Xứ: G20

142Ion Transfer TubeChiếc1Code: 70005-20606
Hãng sx: Thermo
Xuất Xứ: G20

153Kim hút mẫu 10MLChiếc1Code: 24889
Hãng sx: Restek
Xuất xứ: G20

160Kim phun chế độ ESIHộp1Code: 3944450
Hãng sx: Bruker
Xuất xứ: G20

161Kim tiêm hơi cho CTCChiếc5Code: 1002
Hãng sx: Hamilton
Xuất xứ: G20

162Kim tiêm mẫu Hamilton dùng cho GCChiếc2Code: 203205
Hãng sx: Hamilton
Xuất xứ: G20

164Kim tiêm mẫu sắc kí khí 10µlChiếc5Code: 701N
Hãng sx: Hamilton
Xuất xứ: G20

167Kit- SV40B exhaust filter/ lọc dầu thải bơm roughingChiếc1Code: N8145005
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

172Liner O-ringHộp1Code: 29011310
Hãng sx: Thermo
Xuất xứ: G20

183Mực lăn vân lốpTuýp40PP-4T
Hãng sx: iDldenticator
Xuất xứ: G20

187Metal NeedleChiếc1Code: Opton-53010
Hãng sx: Thermo
Xuất xứ: G20

192Needle seatChiếc1Code: 6850.2430
Hãng sx: Thermo
Xuất xứ: G20

193Nexion Vacuum Pump fluid (1 litter)/Dầu chân khôngChai1Code: N8145003
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

195Nickel Sampler coneChiếc2Code: W1033612
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

196Nickel Skimmer coneChiếc1Code: W1026356
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

202One-piece Quartz Torch – 2.0 mm InjectorChiếc1Code: W1026356
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

221Orange/red 0.19mm PVC flared, pk 12/ ống dẫn nội chuẩnGói3Code: N8152401
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

222Oring cassette Plasma Aux Teflon light blue ¼ inch/ gioăng 1/4 inch cho đường khí plasma/ auxChiếc2Code: W1024319
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

223Oring Torch mount Viton/ gioăc cho torchChiếc2Code: N8152476
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

228Phụ kiện thay thế cho Máy sinh khí PEAK Genius 1024 (Annual Maintenance Kit)Bộ1Code: 08-9110
Hãng sx: Peak
Xuất xứ: G20

238PVC 0.51mm tubing (sample tubing) pk.12/ ống dẫn hút mẫuGói3Code: N8152405
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

240Rulo lăn vân lốpChiếc5Hãng sx: Tritech Forensics
Xuất xứ: G20

241Sampler cone gasketChiếc1Code: W1040148
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

242Santoprene 1.30 mm Tubing (drain tubing) pk.12/ ống dẫn thải mẫuGói3Code: N8152415
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

243Septa 11mmHộp15Code: 31303233
Hãng sx: Thermo
Xuất xứ: G20

245Setup solution/ dung dịch lắp đặt máyChai1Code: N8145051
Hãng sx: Perkin Elmer
Xuất xứ: G20

246SPME Fiber Assembly PDMSHộp1Code: 27480.3
Hãng sx: Shimadzu
Xuất xứ: G20


257
Tube O-ringChiếc1Code: 97055-20442
Hãng sx: Thermo
Xuất xứ: G20

Avatar
Discard