CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Perkin Elmer, White/White 1.02 mm i.d. Silicone PE-N0777441

Avatar
CP

Perkin Elmer, White/White 1.02 mm i.d. Silicone  PE-N0777441


2 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Inlet Aglient 5183-4711

Avatar
CP
-

Partition TUBES Germany 6310001200

1 Answer
0
Avatar
CP
Best Answer


TT

TÊN VẬT TƯ, HÓA CHẤT, CHẤT CHUẨN

QUY CÁCH,

MODEL…

ĐVT

SỐ LƯỢNG

LÝ DO

ĐỀ XUẤT

MẪU/GIẤY TỜ KÈM THEO.


THỜI GIAN CẦN HÀNG

2

Chuẩn Imipenem

200mg/lọ

lọ

2


Sigma, CoA


3

Chuẩn Cefradine

120mg/lọ

lọ

6
4

DD CĐ AgNO3 (0.1N)

1 Lít/ chai

Chai

4


Fisher


5

Check valve in


LC-20AD

Cái

01

Cho máy HPLC Shimadzu
6

Check valve out


LC-20AD

Cái

01

Cho máy HPLC Shimadzu
7

Ống đong 5 ml

Thủy tinh trong suốt, vạch xanh

Cái

03

Đồng đều thể tích dung dịch tiêm8

Ống đong 20 ml

Cái

03TT

TÊN VẬT TƯ, HÓA CHẤT, CHẤT CHUẨN

QUY CÁCH,

MODEL…

ĐVT

SỐ LƯỢNG

LÝ DO

ĐỀ XUẤT

MẪU/GIẤY TỜ KÈM THEO.


1

Acid Sulfuric (H2SO4)

500ml / chai

chai

24

Hòa tan, định lượng, pha cho xưởng điều chỉnh pH

TQ

2

Chuẩn Benzyl penicilin Natri

250mg/lọ

lọ

3


LGC, CoA

4

Bộ cột lọc máy lọc nước


Cột lọc UP pack

Bộ

01

Cho máy lọc nước New Human UP Integrate5

Bình hút chân không có vòi

Loại 1 lít của Đức

Cái

014 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Shimadzu Part Number:228-48249-96

Inlet Check Valve, LC-20AD/AB XR, LC-30ADSF/i-Series, LC-40D

Avatar
CP
-

Shimadzu Part Number:228-45705-91

Outlet Check Valve, LC-20AD/AB/10ADvp/ATvp/i-Series/LC-30ADSF

Avatar
CP
-

Outlet chek valve for the LC-20AD/AB/10ADvp/10ATvp, i-Series, and LC-30ADSF. Replaces 228-45563-95

Avatar
CP
-

Inlet check valve for i-Series, LC-20AD/AB XR, LC-30ADSF, LC-40D/XR. Check valve (SEC IN - right pump head) for LC-20AT. Replaces 228-48249-91 and 228-45704-92.