CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Pursuit XRs 100Å C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column A6000250X046 Agilent

Avatar
CP
Calibration solution loading rig

Pursuit XRs 100Å C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm HPLC column A6000250X046 Agilent
6 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

STT

TÊN HÀNG HÓA

THÔNG SỐ HÀNG HÓA

ĐVT

SL

1

Ống van trong cho bơm (Check valve in)

Code: 810-1004

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

1

2

Ống van ngoài cho bơm (Check valve in)

Code: 810-1005

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

1

3

Vòng đệm pittong (Plunger seal)

Code: 655-1080

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

8

4

Nắp đỡ kim bơm (Injection port seal)

Code: 890-3183

Nsx: Hitachi

X/X: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

3

5

Cảm biến rò rỉ (Leak Sensor)

Code: 890-1194

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật bản

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

12

6

Ống dây cho van từ kênh B

Phụ kiện kèm theo máy HPLC

Nsx: Hitachi

X/x Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

8

7

Ống dây nhựa trắng với đầu vặn (Tube IV 3, SV 4)

Code:890-3453, 890-3456

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

12

8

Nút vặn nối đầu cột (Nut, PEEK)

Code:893-1137

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

1

9

Đầu van (Drain Valve seal)

Code: 885-2920

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

1

10

Đế van (Drain Valve packing)

Code: 810-1128

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

1

11

Van từ (Solenoid valve)

Code:890-6502

Nsx: Hitachi

X/x: Nhật

Năm sx: 2022 - 2023

Cái

4

Avatar
CP
-

B3000641 Perkin

N3050634 Perkin

228-31076-91 Shimadzu (Nhật)

228-31076-92 Shimadzu (Nhật)

062-65055-05 Shimadzu (Nhật)

Avatar
CP
-

N4101005

Variable Pathlength Cuvette Holder for LAMBDA 365

The Variable Pathlength Cuvette Holder holds cells with pathlengths of 5, 10, 20, 30, 40, 50, or 100 mm. This cell holder is compatible with LAMBDA 365

Avatar
CP
-

[AT-01090-87306] Capillary Steel 380mm x 0.17mm S/S, AA

Avatar
CP
-

Cột C18 HPLC Agilent; 4.6x250nm, 5 µm, Part number: 959990-902

Bộ bảo vệ cột C18 HPLC Agilent; 4.6x12.5mm, 5 µm; P.N.820950-936. Hộp 4 cái

Avatar
CP
-

Cốc đựng mẫu 1ml đế bằng Loại 1ml (có gờ). Đường kính: 14mm, chiều cao: 23mm. Chất liệu: PP khả năng chịu được axit. Dùng phân tích kim loại nặng (máy AAS). Quy cách đóng gói: 100cái/hộp Cái 1

Cốc đựng mẫu 5ml đế bằng Loại 5ml (có gờ); Order no: 407-230.073. Đường kính: 20mm, chiều cao: 24mm. Chất liệu: PP khả năng chịu được axit. Dùng phân tích kim loại nặng (máy AAS). Quy cách đóng gói: 6 cái/bịch Bịch 2