CrossPart Help

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

TRAP HEATER, NICHROME WIRE, 230V Part no: 14-9828-220 Manufacture: Teledyne Tekmar

Avatar
CP

TRAP HEATER, NICHROME WIRE, 230V


Part no: 14-9828-220


Manufacture: Teledyne Tekmar


 

4 Comments
Avatar
Discard
Avatar
CP
-

Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um 959793-902

RRHD Eclipse Plus C18, 2.1x100mm, 1.8um 959758-902

Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um 959793-902

HPLC Column Poroshell 120 SB-C18, 2,7 µm, 2,1 x 100 mm 685775-902

HPLC Column Poroshell 120 HILIC, with column id, 1,9 µm, 2,1 x 100 mm 695675-901

Avatar
CP
-

Cột Perkin Elmer,Brownlee SPP 2.7 um C18 2.1 x 100mm N9308404

Avatar
CP
-

2 3 4

Nguyên, vật liệu

Chuẩn USGS 61 (cafeine, 0,5g) chai 1

Chuẩn USGS 62 (cafeine, 0,5g) chai 1

Chuẩn USGS 63 (cafeine, 0,5g) chai 1

Chuẩn USGS 40 (L-glutamic acid, 2g) chai 1

Chuẩn IAEA CH-6 (delta C, 0,5g) chai 1

Chuẩn IAEA CH-7 (delta C, delta H, 3,5g) chai 1

Chuẩn USGS 24 (graphite, 0,5g) chai 1

Chuẩn caffeine (OAS, 1g) chai 1

Bình Khí Helium 99,9995%, 40 lít, Malaysia Bình 2

Bình Khí Helium 99,9995%, 40 lít, Malaysia Bình 1

Nước cất (dùng cho sắc ký, Merck, chai 4L) chai 2

Cột sắc ký lỏng (Hi-Plex Ca, 300 x 7.7 mm; Agilent) cái 1

Cột bảo vệ cho cột sắc ký lỏng (PL HI-PLEX CA GUARD COLUMN 50X7.7MM; Agilent) cái 1

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

Gas Cartridge Filters cái 1

Ống Quatz lấy mẫu đốt trên EA-IRMS (Quartz liner P/N:25204510; Mỹ) cái 2

Lọ đựng mẫu phân tích Thiếc (Tin Capsules Smooth Wall 5.5 × 3.5mm (400 cái/ hộp) Hộp 3

Lọ đựng mẫu phân tích Bạc (Silver Capsules Smooth Wall 5.5 × 3.5mm (100 cái/ hộp) Hộp 5

Chai trung tính, GL 45 1000ml, Duran cái 5

Khay đựng vial 2ml, TQ cái 5

Cell Well 96 Flat Bottom with lid, 1pk cái 2

Lọ 2ml, 100/ gói gói 3

Nắp lọ 2ml PTFE, 100 cái/ gói gói 3

Septa cho lọ 2ml, PTFE, 100 cái/ gói gói 5

Avatar
CP
-

DP/SP (Analytical) Preventive Maintenance Kit Thermo 75970 pc pc 1

End-line filter Thermo 45987 10pcs/pk 10pcs/pk 2

Dionex ADRS 600 4mm, CMD RFIC, Dynamically Regenerated Suppressor 4mm Thermo 088666CMD pc pc 1